Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2022/2023 г.
В. Колев 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Славянски литератури
137
В. Колев
БФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Славянски литератури
137
В. Колев
БФ, 3 к., 6 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Исторически и културни реалии на Украйна
160-В
В. Колев
укр. 1к
(лекция)
История на украинската литература - І част
153к
В. Колев
укр.3к
(лекция)
История на украинската литература - ІII част
153к
В. Колев
укр.4к
(лекция)
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
История на украинската литература - І част
153к
В. Колев
укр.3к
(упражнение)
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
История на украинската литература - ІII част
154
В. Колев
укр.4к
(упражнение)
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 10.11.2022 г. 13:50
Sofia University, Faculty of Slavic Studies