Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2022/2023 г.
147 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Магистърска програма Синтаксис на българския език
147
Б. Радева
БФ, 3 к., 5 гр.
(упражнение)
Синтаксис на българския език
147
Б. Радева
БФ, 3 к., 3 гр.
(упражнение)
Докторантско училище Магистърска програма
 
09:00-10:00
 
 
10:00-11:00
 
Лексикология на българския език
147
Я.Сивилова
БФ, 1 к., 5 гр.
(упражнение)
Съвременен български език (морфология)
147
Л. Ласкова
БФ, 2 к., 5 гр.
(упражнение)
Синтаксис на българския език
147
Б. Радева
БФ, 3 к., 2 гр.
(упражнение)
Лексикология на българския език
147
Я.Сивилова
БФ, 1 к., 1 гр.
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
 
12:00-13:00
 
Лексикология на българския език
147
Я.Сивилова
БФ, 1 к., 4 гр.
(упражнение)
Съвременен български език (морфология)
147
Л. Ласкова
БФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
Синтаксис на българския език
147
Б. Радева
БФ, 3 к., 6 гр.
(упражнение)
Лексикология на българския език
147
Я.Сивилова
БФ, 1 к., 3 гр.
(упражнение)
 
13:00-14:00
 
 
14:00-15:00
 
Лексикология на българския език
147
Я.Сивилова
БФ, 1 к., 6 гр.
(упражнение)
Съвременен български език (морфология)
147
Л. Ласкова
БФ, 2 к., 6 гр.
(упражнение)
Магистърска програма Магистърска програма
 
15:00-16:00
 
 
16:00-17:00
 
Синтаксис на българския език
147
Б. Радева
БФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
История на българския книжовен език
147
В. Миланов
БФ, 3 к., 6 гр.
(упражнение)
Съвременен български език (морфология)
147
Л. Ласкова
БФ, 2 к., 3 гр.
(упражнение)
 
17:00-18:00
 
 
18:00-19:00
 
Синтаксис на българския език
147
Б. Радева
БФ, 3 к., 4 гр.
(упражнение)
Морфология на българския език
147
Л. Ласкова
БФ, 2 к., 4 гр.
(упражнение)
Съвременен български език. Морфология
147
Л. Ласкова
БФ, 2 к., 2 гр.
(упражнение)
 
19:00-20:00
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 10.11.2022 г. 13:50
Sofia University, Faculty of Slavic Studies