Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за летния семестър на учебната 2022/2023 г.
полска ф., 4 к. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
Сравнителна граматика на славянските езици
150
М. Радичева
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. украинска ф., 4к чешка ф., 4 к. словашка ф., 4к.
(упражнение)
 
 
 
Българска литература между войните
159
Н. Стоянова
полска ф., 4 к. украинска ф., 4к чешка ф., 4 к.
(упражнение)
Норма и стандарт на полския език (Ф)
ІІ фонетичен кабинет
Д. Фатер
полска ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Практически полски език - VIII част
149
Ж. Павлович
полска ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
История на полския книжовен език
149
Д. Денчева
полска ф., 4 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практически полски език - VIII част
149
Д. Денчева
полска ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Българска литература между войните
150
П. Стойчева
словашка ф., 4к. чешка ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. полска ф., 4 к. украинска ф., 4к
(лекция)
История на полска литература ІV част
149
К. Янев
полска ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Сравнителна граматика на славянските езици
150
В. Гешев
словашка ф., 4к. чешка ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. полска ф., 4 к. украинска ф., 4к
(лекция)
 
 
 
Итория на полската литература
149-А
П. Карагьозов
полска ф., 4 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
Педагогика
159
К.Теодосиев
украинска ф., 4к чешка ф., 4 к. словашка ф., 4к. ср. и х. ф., 4 к. полска ф., 4 к.
(лекция)
 
 
 
Педагогика
159
К.Теодосиев
украинска ф., 4к чешка ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. полска ф., 4 к. словашка ф., 4к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 24.2.2023 г. 16:00
Sofia University, Faculty of Slavic Studies