Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2023/2024 г.
136 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Старобългарски език
136
Ж. Жикова
БФ, 2 к., 5 гр.
(упражнение)
Западноевропейска литература
136
Л. Трифонова
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 3 гр.
(през седмица) (упражнение)
Старобългарска литература
136
Д. Атанасова-Пенчева
БФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
Старобългарски език
136
Йорданова. К.
БФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
Съвременна българска литература I
136
Н. Стоичкова
БФ, 4 к., 1 гр.
(упражнение)
 
09:00-10:00
 
 
10:00-11:00
 
Теория на литературата
136
Е. Стоянов
БФ, 1 к., 2 гр. БФ, 1 к., 1 гр.
(през седмица) (упражнение)
Старобългарска литература
136
Д.Узунова
БФ, 2 к., 5 гр.
(упражнение)
Бълг. литература от Освобождението до Първата световна война
136
К. Йорданова
БФ, 3 к., 2 гр.
(упражнение)
Славянски литератури
136
В. Колев
БФ, 3 к., 6 гр.
(упражнение)
Съвременна българска литература I
136
Н. Стоичкова
БФ, 4 к., 2 гр.
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
 
12:00-13:00
 
Теория на литературата
136
Е. Стоянов
БФ, 1 к., 4 гр. БФ, 1 к., 3 гр.
(през седмица) (упражнение)
Западноевропейска литература
136
Ф. Земярска
БФ, 2 к., 5 гр.
(упражнение)
Лексикология на българския език
136
Я.Сивилова
БФ, 1 к., 5 гр.
(упражнение)
Бълг. литература от Освобождението до Първата световна война
136
К. Йорданова
БФ, 3 к., 4 гр.
(упражнение)
Руска литература на ХIХ век
136
А. Христов
БФ, 2 к., 4 гр.
(упражнение)
 
13:00-14:00
 
 
14:00-15:00
 
Славянски литератури
136
Кр. Янев
БФ, 3 к., 3 гр.
(упражнение)
Западноевропейска литература
136
Ф. Земярска
БФ, 2 к., 4 гр.
(упражнение)
Общо езикознание
136
Б. Михайлова
БФ, 1 к., 5 гр. БФ, 1 к., 6 гр.
(през седмица) (упражнение)
Съвременна българска литература I
136
Н. Стоянова
БФ, 4 к., 4 гр.
(упражнение)
Общо езикознание
136
Б. Михайлова
БФ, 1 к., 1 гр. БФ, 1 к., 2 гр.
(упражнение) (през седмица)
 
15:00-16:00
 
 
16:00-17:00
 
Литература на Българското Възраждане
136
А. Спасова
БФ, 2 к., 6 гр.
(упражнение)
Западноевропейска литература
136
Ф. Земярска
БФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
Лексикология на българския език
136
Я.Сивилова
БФ, 1 к., 1 гр.
(упражнение)
Съвременна българска литература I
136
Н. Стоянова
БФ, 4 к., 3 гр.
(упражнение)
Общо езикознание
136
Б. Михайлова
БФ, 1 к., 4 гр. БФ, 1 к., 3 гр.
(през седмица) (упражнение)
 
17:00-18:00
 
 
18:00-19:00
 
Българска диалектология
136
З. Танчева
БФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
История на българския език
136
Йорданова. К.
БФ, 4 к., 6 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 29.9.2023 г. 16:52
Sofia University, Faculty of Slavic Studies