Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за летния семестър на учебната 2023/2024 г.
136 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
Морфология на българския език
136
Л. Ласкова
БФ, 2 к., 5 гр.
(упражнение)
 
 
 
Старобългарска литература
136
Д. Атанасова-Пенчева
БФ, 1 к., 1 гр.
(упражнение)
Старобългарски език
136
Ж. Жикова
БФ, 1 к., 5 гр.
(упражнение)
Български фолклор
136
М. Маринова
БФ, 1 к., 3 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Сравнителна граматика на славянските езици
136
М. Радичева
БФ, 2 к., 5 гр. БФ, 2 к., 6 гр.
(упражнение)
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
136
К. Йорданова
БФ, 2 к., 6 гр.
(упражнение)
Руска литература на XIX век
136
А. Христов
БФ, 2 к., 3 гр.
(упражнение)
Практически руски език VIII част
136
К. Петрова
РФ, 4 к, 1гр.
(упражнение)
Български фолклор
136
М. Маринова
БФ, 1 к., 2 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Славянски литератури
136
Вл. Колев
БФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
136
К. Йорданова
БФ, 2 к., 4 гр.
(упражнение)
Антична и средновековна литература
136
Л. Трифонова
БФ, 1 к., 5 гр.
(упражнение)
Руска литература на XIX век
136
А. Христов
БФ, 2 к., 5 гр.
(упражнение)
Антична и средновековна литература
136
Л. Трифонова
БФ, 1 к., 2 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Теория на литературата
136
Е. Стоянов
БФ, 1 к., 1 гр.
(упражнение)
Литература на Българското Възраждане
136
А. Спасова
БФ, 1 к., 1 гр.
(упражнение)
Български фолклор
136
М. Маринова
БФ, 1 к., 5 гр.
(упражнение)
Българска литература между Първата и Втората световна война
136
К. Йорданова
БФ, 3 к., 6 гр.
(упражнение)
Теория на литературата
136
Е. Стоянов
БФ, 1 к., 2 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Руска литература на XIX век
136
Л. Димитров
БФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
Литература на Българското Възраждане
136
А. Спасова
БФ, 1 к., 4 гр.
(упражнение)
Увод в общото езикознание
136
А. Мирчева
БФ, 1 к., 6 гр. БФ, 1 к., 5 гр.
(през седмица) (упражнение)
Славянски литератури
136
Вл. Колев
БФ, 3 к., 6 гр.
(упражнение)
История на българския език
136
М. Панева
БФ, 3 к., 4 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
СИД "Детският език"
136
Я. Сивилова
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 15.3.2024 г. 13:52
Sofia University, Faculty of Slavic Studies