Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2023/2024 г.
125 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Магистърска програма Педагогика
В. Рачева
125
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение) (през седмица)
 
 
 
Практически руски език - ІІІ част
125
Е. Раденкова
РФ, 2 к., 2 гр.
(упражнение)
Практически руски език - ІІІ част
125
А.Баранова
РФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
 
09:00-10:00
 
Литературоведска терминология на руския език (преводачески профил) / Методика на обучението по руски език (1 част) (педагогически профил)
125
Хаджигеоргиева Р. Парашкевова
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение) (през седмица)
 
10:00-11:00
 
Практически руски език V част
125
Е. Меснянкина
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
Практически руски език V част
125
К. Петрова
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
Практически руски език - ІІІ част
125
Е. Раденкова
РФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
Практически руски език ІII част
125
А.Баранова
РФ, 2 к., 2 гр.
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
Теория и практика на превода (преводачески профил)
125
А.Баранова
РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция)
 
12:00-13:00
 
СИД "Превод на научен текст"
125
В. Манчев
РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция)
Практически руски език V част
125
Н. Делева
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
Съвременен руски език. Синтаксис.
125
А.Баранова
РФ, 4 к., 1 гр.
(упражнение)
Превод на текстове от сферата на туризма (преводачески профил)
125
Е. Раденкова
РФ, 4 к., 1 гр.
(лекция) (упражнение)
 
13:00-14:00
 
Теория и практика на превода
125
А.Баранова
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
 
14:00-15:00
 
Практически руски език - I част
125
М. Конова
РФ, 1 к., 1 гр.
(упражнение)
Практически руски език I част
125
В. Недялкова
РФ, 1 к., 1 гр.
(упражнение)
Магистърска програма Магистърска програма Магистърска програма
 
15:00-16:00
 
 
16:00-17:00
 
Магистърска програма Руски език
125
БФ, 1 к., 5 гр.
(упражнение)
Устен превод I част (преводачески профил)
125
М. Конова
РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция) (упражнение)
 
17:00-18:00
 
Педагогика (педагогически профил)
125
К. Теодосиев
РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция)
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 27.10.2023 г. 15:45
Sofia University, Faculty of Slavic Studies