Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за летния семестър на учебната 2023/2024 г.
ІІ фонетичен кабинет 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Практически полски език - VIII част
ІІ фонетичен кабинет
Ж. Павлович
полска ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
Комуникативни умения на сръбски и хърватски език (Ф)
ІІ фонетичен кабинет
Лукачевич Б. Васич
ср. и х. ф., 1 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Руски език - II част
ІІ фонетичен кабинет
В. Недялкова
ср. и х. ф., 2 к. словашка ф., 2к.
(упражнение)
Практически руски език II част
ІІ фонетичен кабинет
В. Недялкова
РФ, 1 к., 2 гр. РФ, 1 к., 1 гр.
(през седмица) (упражнение)
Превод на текстове от деловата сфера - II част (преводачески профил)
ІІ фонетичен кабинет
Вл. Манчев
РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция)
Комуникативни умения на сръбски и хърватски език (Ф)
ІІ фонетичен кабинет
Лукачевич Б. Васич
ср. и х. ф., 1 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Превод на текстове от деловата сфера - II част (преводачески профил)
ІІ фонетичен кабинет
Вл. Манчев
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Практически руски език II част
ІІ фонетичен кабинет
В. Недялкова
РФ, 1 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
Практически сръбски и хърватски език - VI част
ІІ фонетичен кабинет
Лукачевич Б. Васич
ср. и х. ф., 3 к.
(упражнение)
Практически сръбски и хърватски език - VI част
ІІ фонетичен кабинет
Т. Дункова
ср. и х. ф., 3 к.
(упражнение)
Новогръцки език 4 част
ІІ фонетичен кабинет
Н. Генова
балканистика, 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Практически руски език - ІI част
ІІ фонетичен кабинет
Г. Терзийска
РФ, 1 к., 1 гр.
(упражнение)
Албански език 5 част
ІІ фонетичен кабинет
А. Капитанова
балканистика, 3 к.
(упражнение)
Лексика и фразеология на сръбския и на хърватския език /Ф/
ІІ фонетичен кабинет
Лукачевич Б. Васич
ср. и х. ф., 3 к.
(упражнение)
Новогръцки език 4 част
ІІ фонетичен кабинет
Н. Генова
балканистика, 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Конферентен превод (до 19 ч.)
Т. Дункова Д.Константинова Р. Железарова Васил Гешев
ІІ фонетичен кабинет
полска ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к. украинска ф., 5к. чешка ф., 5 к.
Албански език 5 част
ІІ фонетичен кабинет
А. Капитанова
балканистика, 3 к.
(упражнение)
Практически сръбски и хърватски език - VIII част
ІІ фонетичен кабинет
Т. Дункова
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
Конферентен превод (до 19 ч.)
Т. Дункова Д.Константинова Р. Железарова Васил Гешев
ІІ фонетичен кабинет
полска ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к. украинска ф., 5к. чешка ф., 5 к.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 15.3.2024 г. 13:52
Sofia University, Faculty of Slavic Studies