Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2023/2024 г.
ІІ фонетичен кабинет 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Правоговор и правопис на словашкия език (факултатив)
ІІ фонетичен кабинет
В. Панайотов
слов.1к
(упражнение)
 
 
 
Комуникативни умения на сръбски и хърватски език (факултатив)
ІІ фонетичен кабинет
Лукачевич Б. Васич
ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
Румънски език - 1 част
ІІ фонетичен кабинет
Л. Ненковска
балканистика, 1 к.
(упражнение)
 
09:00-10:00
 
 
 
 
Практически курс по руски език І част
ІІ фонетичен кабинет
Е. Раденкова
РФ, 1 к., 2 гр. РФ, 1 к., 1 гр.
(упражнение) (през седмица)
 
10:00-11:00
 
Новогръцки език 1 част
ІІ фонетичен кабинет
Н. Генова
балканистика, 2 к.
(упражнение)
Правоговор и правопис на словашкия език (факултатив)
ІІ фонетичен кабинет
В. Гечова
слов.1к
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Практически сръбски и хърватски език V част
ІІ фонетичен кабинет
Лукачевич Б. Васич
ср. и х. ф., 3 к.
(упражнение)
Практически сръбски и хърватски език VII част
ІІ фонетичен кабинет
Лукачевич Б. Васич
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
Практически сръбски и хърватски език VII част
ІІ фонетичен кабинет
Т. Дункова
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
Албански език 4 част
ІІ фонетичен кабинет
А. Капитанова
балканистика, 3 к.
(упражнение)
 
13:00-14:00
 
 
14:00-15:00
 
Превод на текстове от деловата сфера - I част (преводачески профил)
ІІ фонетичен кабинет
В. Манчев
РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция) (през седмица)
Лексика и фразеология на сръбския и на хърватския език - I част (факултатив)
ІІ фонетичен кабинет
Лукачевич Б. Васич
ср. и х. ф., 3 к.
(упражнение)
Делова кореспонденция на сръбския и хърватския език (факултатив)
ІІ фонетичен кабинет
Лукачевич Б. Васич
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
Правоговор и правопис на сръбския и хърватския език (факултатив)
ІІ фонетичен кабинет
Лукачевич Б. Васич
ср. и х. ф., 1 к.
(упражнение)
 
15:00-16:00
 
 
16:00-17:00
 
Руски език - I част
ІІ фонетичен кабинет
В. Недялкова
слов. 2к ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
Конферентен превод
ІІ фонетичен кабинет
П.Николова Васил Гешев Л. Желева Т. Дункова Р. Железарова
слов. 5к чешка ф., 5 к. укр. 5к
Практически сръбски и хърватски език V част
ІІ фонетичен кабинет
Т. Дункова
ср. и х. ф., 3 к.
(упражнение)
Правоговор и правопис на сръбския и хърватския език (факултатив)
ІІ фонетичен кабинет
Лукачевич Б. Васич
ср. и х. ф., 1 к.
(упражнение)
Магистърска програма
 
17:00-18:00
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 29.9.2023 г. 16:52
Sofia University, Faculty of Slavic Studies