Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2022/2023 г.
ІІ фонетичен кабинет 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Новогръцки език 5 част
ІІ фонетичен кабинет
Ф.Христакуди
балканистика, 4 к.
(упражнение)
Правоговор и правопис на сръбския и хърватския език (факултатив)
ІІ фонетичен кабинет
Б. Васич
ср. и х. ф., 1 к.
(упражнение)
Практически словашки език - I част
ІІ фонетичен кабинет
В. Панайотов
слов.1к
(упражнение)
Практически руски език - ІІІ част
ІІ фонетичен кабинет
Е. Раденкова
РФ, 2 к., 2 гр.
(упражнение)
Комуникативни умения на сръбски и хърватски език (факултатив)
ІІ фонетичен кабинет
лектор Б. Васич
ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
 
09:00-10:00
 
 
10:00-11:00
 
Правоговор и правопис на сръбския и хърватския език (факултатив)
ІІ фонетичен кабинет
лектор Б. Васич
ср. и х. ф., 1 к.
(упражнение)
Чешки език
ІІ фонетичен кабинет
М.Радичева
БФ, 1 к., 6 гр. БФ, 1 к., 5 гр. БФ, 1 к., 4 гр. БФ, 1 к., 3 гр. БФ, 1 к., 2 гр. БФ, 1 к., 1 гр.
(лекция)
Работа с текст на чешки език (факултатив)
ІІ фонетичен кабинет
М.Радичева
чешка ф. 2 к.
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
 
12:00-13:00
 
Новогръцка литература 1 част
ІІ фонетичен кабинет
Ф.Христакуди
балканистика, 4 к.
(лекция)
Практически сръбски и хърватски език VII част
ІІ фонетичен кабинет
Т. Дункова
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
Практически сръбски и хърватски език V част
ІІ фонетичен кабинет
Т. Дункова
ср. и х. ф., 3 к.
(упражнение)
Практически курс по руски език І част
ІІ фонетичен кабинет
Е. Раденкова
РФ, 1 к., 2 гр. РФ, 1 к., 1 гр.
(упражнение) (през седмица)
Лексика и фразеология на сръбския и на хърватския език - I част (факултатив)
ІІ фонетичен кабинет
лектор Б. Васич
ср. и х. ф., 3 к.
(упражнение)
 
13:00-14:00
 
 
14:00-15:00
 
Руски език - III част
ІІ фонетичен кабинет
Ц. Досева
ср. и х. ф., 3 к. слов. 3 полска ф., 3 к.
(упражнение)
Практически сръбски и хърватски език IX част
ІІ фонетичен кабинет
Т. Дункова
ср. и х. ф., 5 к.
(упражнение)
Практика на превода по съответния славянски език
ІІ фонетичен кабинет
Т. Дункова
ср. и х. ф., 5 к.
(упражнение)
Румънски език 5 част
ІІ фонетичен кабинет
Л. Ненковска
балканистика, 3 к.
(упражнение)
 
15:00-16:00
 
Албански език 4 част
ІІ фонетичен кабинет
балканистика, 3 к.
(упражнение)
 
16:00-17:00
 
Конферентен превод
ІІ фонетичен кабинет
Васил Гешев Л. Желева Т. Дункова В. Панайотов Р. Железарова
слов. 5к чешка ф., 5 к. укр. 5к
 
 
 
Албански език 6 част
ІІ фонетичен кабинет
Р. Бейлери
балканистика, 4 к.
(упражнение)
 
17:00-18:00
 
Албанска литература 2 част
ІІ фонетичен кабинет
Р. Бейлери
балканистика, 4 к.
(лекция)
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 10.11.2022 г. 13:50
Sofia University, Faculty of Slavic Studies