Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за летния семестър на учебната 2022/2023 г.
ІІ фонетичен кабинет 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Практически руски език
ІІ фонетичен кабинет
Е. Раденкова
РФ, 2 к., 2 гр.
(упражнение)
Практически руски език II част
ІІ фонетичен кабинет
Е. Раденкова
РФ, 1 к., 2 гр. РФ, 1 к., 1 гр.
(през седмица) (упражнение)
Норма и стандарт на полския език (Ф)
ІІ фонетичен кабинет
Д. Фатер
полска ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Практически руски език - ІV част
ІІ фонетичен кабинет
Е. Раденкова
РФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
Практически руски език - ІV част
ІІ фонетичен кабинет
В. Недялкова
РФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
Практически сръбски и хърватски език - VIII част
ІІ фонетичен кабинет
Лукачевич Б. Васич
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Работа с текст на сръбския и хърватския език (Ф)
ІІ фонетичен кабинет
Лукачевич Б. Васич
ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
 
 
 
Практически курс по руски език - ІV част
ІІ фонетичен кабинет
В. Недялкова
РФ, 2 к., 2 гр.
(упражнение)
 
 
 
Практически сръбски и хърватски език - VIII част
ІІ фонетичен кабинет
Т. Дункова
ср. и х. ф., 5 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Новогръцки език 2 част
ІІ фонетичен кабинет
А.Трифонова
балканистика, 2 к.
(упражнение)
Практически сръбски и хърватски език - VI част
ІІ фонетичен кабинет
Т. Дункова
ср. и х. ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Магистърски курс
ІІ фонетичен кабинет
(лекция)
Практически сръбски и хърватски език - VIII част
ІІ фонетичен кабинет
Т. Дункова
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Конферентен превод
ІІ фонетичен кабинет
Васил Гешев Л. Желева Б. Васич В. Панайотов Р. Железарова
украинска ф., 5к. ср. и х. ф., 5 к. полска ф., 5 к.
 
 
 
Конферентен превод
ІІ фонетичен кабинет
Васил Гешев Л. Желева Т. Дункова Д.Константинова Р. Железарова
полска ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к. украинска ф., 5к.
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 24.2.2023 г. 16:01
Sofia University, Faculty of Slavic Studies