Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за летния семестър на учебната 2023/2024 г.
150 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
История на словашката литература
150
С. Димитрова
словашка ф., 4к.
(лекция)
Практически словашки език - VI част
150
Д. Иванова
словашка ф., 3к.
(упражнение)
 
 
 
История на словашката литература
150
Т. Бончева
словашка ф., 4к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Съвременен славянски език - синтаксис и семантика
150
Р. Стефчева
ср. и х. ф., 3 к.
(лекция)
История на чешката литература II част
150
Т. Бончева
чешка ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
История на словашката литература
150
С. Димитрова
словашка ф., 4к.
(лекция)
Старобългарски език - I част
150
И. Христова-Шомова
украинска ф., 1 к. словашка ф., 1к чешка ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. полска ф., 1 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Съвременен славянски език - синтаксис и семантика
150
Р. Стефчева
ср. и х. ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Сравнителна граматика на славянските езици
150
В. Гешев
словашка ф., 4к. чешка ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. полска ф., 4 к. украинска ф., 4к
(лекция)
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
150
Н. Чернокожев
украинска ф., 3к чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. полска ф., 3 к. словашка ф., 3к.
(лекция)
История на славянските литератури - II част
150
Ани Бурова
украинска ф., 2к словашка ф., 2к. чешка ф., 2 к. ср. и х. ф., 2 к. полска ф., 2 к.
(лекция)
Антична и западноевропейска литература - I част
150
К. Михайлов
украинска ф., 1 к. чешка ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. словашка ф., 1к полска ф., 1 к.
(лекция)
Съвременен български език ІІ част морфология и синтаксис
150
А. Атанасов
чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. украинска ф., 3к полска ф., 3 к. словашка ф., 3к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Българска литература между войните
150
Н. Стоичкова
словашка ф., 4к. чешка ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. полска ф., 4 к. украинска ф., 4к
(лекция)
Руска литература на XIX век
150
Л. Димитров
чешка ф., 2 к. ср. и х. ф., 2 к. украинска ф., 2к словашка ф., 2к. полска ф., 2 к.
(лекция)
Антична и западноевропейска литература - I част
150
К. Михайлов
ср. и х. ф., 1 к. украинска ф., 1 к. полска ф., 1 к.
(през седмица) (упражнение)
словашка ф., 1к чешка ф., 1 к.
Съвременен български език ІІ част морфология и синтаксис
150
А. Атанасов
украинска ф., 3к полска ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Българска възрожденска литература
150
Н. Пътова
чешка ф., 2 к. словашка ф., 2к.
(упражнение)
украинска ф., 2к ср. и х. ф., 2 к. полска ф., 2 к.
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
СИД "Публична реч"
150
Н. Сталянова
(лекция)
Сравнителна граматика на славянските езици
150
М. Радичева
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. украинска ф., 4к чешка ф., 4 к. словашка ф., 4к.
(упражнение)
Общ курс
150
ср. и х. ф., 5 к. украинска ф., 5к. словашка ф., 5к. полска ф., 5 к. чешка ф., 5 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
Руска литература на XIX век
150
Л. Димитров
чешка ф., 2 к. словашка ф., 2к.
(през седмица) (упражнение)
полска ф., 2 к. ср. и х. ф., 2 к. украинска ф., 2к
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 25.4.2024 г. 13:03
Sofia University, Faculty of Slavic Studies