Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за летния семестър на учебната 2022/2023 г.
150 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
Сравнителна граматика на славянските езици
150
М. Радичева
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. украинска ф., 4к чешка ф., 4 к. словашка ф., 4к.
(упражнение)
 
 
 
Съпоставително славянско езикознание
150
М. Радичева
ср. и х. ф., 5 к. словашка ф., 5к. полска ф., 5 к. украинска ф., 5к. чешка ф., 5 к.
(лекция)
Сравнителна граматика на славянските езици
150
М. Радичева
БФ, 2 к., 5 гр. БФ, 2 к., 6 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
История на чешката литература
150
Д. Григоров
чешка ф., 3 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
История на словашкия книжовен език
150
В. Панайотов
словашка ф., 4к.
(лекция)
 
 
 
Съвременен славянски език - синтаксис и семантика
150
Р. Стефчева
ср. и х. ф., 3 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
150
Н. Чернокожев
украинска ф., 3к чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. полска ф., 3 к. словашка ф., 3к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
История на словашката литература
150
Д. Григоров
словашка ф., 4к.
(лекция)
История на славянските литератури - II част
150
Ани Бурова
украинска ф., 2к словашка ф., 2к. чешка ф., 2 к. ср. и х. ф., 2 к. полска ф., 2 к.
(лекция)
Съвременен славянски език - синтаксис и семантика
150
Р. Стефчева
ср. и х. ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Българска възрожденска литература
150
Н. Александрова
словашка ф., 2к. ср. и х. ф., 2 к. чешка ф., 2 к. полска ф., 2 к. украинска ф., 2к
(лекция)
Българска литература между войните
150
П. Стойчева
словашка ф., 4к. чешка ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. полска ф., 4 к. украинска ф., 4к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Руска литература на XIX век
150
Л. Димитров
чешка ф., 2 к. ср. и х. ф., 2 к. украинска ф., 2к словашка ф., 2к. полска ф., 2 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Сравнителна граматика на славянските езици
150
В. Гешев
словашка ф., 4к. чешка ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. полска ф., 4 к. украинска ф., 4к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
150
Б. Борисова
словашка ф., 3к. чешка ф., 3 к.
(през седмица) (упражнение)
ср. и х. ф., 3 к. украинска ф., 3к полска ф., 3 к.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
Български художествен авангард - изкуството, което искаше да бъде живот
150
Б. Борисова
ср. и х. ф., 5 к. украинска ф., 5к. словашка ф., 5к. полска ф., 5 к. чешка ф., 5 к.
(лекция)
Философия СИД
150
чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. словашка ф., 3к. полска ф., 3 к. украинска ф., 3к
(лекция)
Психология
150
Е. Димитрова
украинска ф., 3к ср. и х. ф., 3 к. чешка ф., 3 к. словашка ф., 3к. полска ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 24.2.2023 г. 16:01
Sofia University, Faculty of Slavic Studies