Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за летния семестър на учебната 2022/2023 г.
балканистика, 3 к. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Новогръцки език 4 част
134
Н. Генова
балканистика, 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
Румънски език 6 част
151
Л. Ненковска
балканистика, 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Новогръцки език 4 част
134
Н. Генова
балканистика, 3 к.
(упражнение)
Южнославянски литератури
151
И. Христова
балканистика, 3 к.
(лекция)
 
 
 
Румънски език 6 част
151
Л. Ненковска
балканистика, 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Съвременен български език
134
М. Джонова
балканистика, 3 к.
(лекция)
Религии и култове на Балканите 1 част
151
А.-М. Тотоманова А. Бояджиев
балканистика, 3 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Съвременен български език
134
К. Войнова
балканистика, 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
Индоевропейско езикознание 2 част
134
Б. Михайлова
балканистика, 3 к.
(лекция)
Албански език 5 част
134
балканистика, 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Албанска литература 1 част
134
Р. Бейлери
балканистика, 3 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
Индоевропейско езикознание 2 чсаст
134
Б. Петров
балканистика, 3 к.
(упражнение)
Албански език 5 част
134
балканистика, 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 24.2.2023 г. 16:00
Sofia University, Faculty of Slavic Studies