Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за летния семестър на учебната 2023/2024 г.
балканистика, 3 к. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Румънски език 6 част
134
Б. Петров
балканистика, 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Индоевропейско езикознание 2 част
134
Б. Михайлова
балканистика, 3 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Румънски език 6 част
134
Б. Петров
балканистика, 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Индоевропейско езикознание 2 част
134
Б. Петров
балканистика, 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Съвременен български език
134
М. Джонова
балканистика, 3 к.
(лекция)
Религии и култове на Балканите 1 част
151
М. Панева
балканистика, 3 к.
(лекция)
Южнославянски литератури
151
И. Христова
балканистика, 3 к.
(лекция)
 
 
 
Новогръцки език 4 част
ІІ фонетичен кабинет
Н. Генова
балканистика, 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Албански език 5 част
ІІ фонетичен кабинет
А. Капитанова
балканистика, 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
Новогръцки език 4 част
ІІ фонетичен кабинет
Н. Генова
балканистика, 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
Албанска литература 1 част
134
Р. Бейлери
балканистика, 3 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Албански език 5 част
ІІ фонетичен кабинет
А. Капитанова
балканистика, 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
Съвременен български език
151
К. Войнова
балканистика, 3 к.
(упражнение)
СИД "Сръбски език"
109
М. Стефанов
балканистика, 3 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 25.4.2024 г. 13:03
Sofia University, Faculty of Slavic Studies