Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2023/2024 г.
балканистика, 3 к. 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
Новогръцки език 3 част
151 балк
Н. Генова
балканистика, 3 к.
(упражнение)
Румънски език 5 част
151 балк
Б. Петров
балканистика, 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Индоевропейско езикознание 1 част
151 балк
Б. Михайлова
балканистика, 3 к.
(лекция)
Южнославянски литератури 1 част
151 балк
И. Христова
балканистика, 3 к.
(лекция)
Румънска литература 2 част
151 балк
Л. Ненковска
балканистика, 3 к.
(лекция)
Албански език 4 част
ІІ фонетичен кабинет
А. Капитанова
балканистика, 3 к.
(упражнение)
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Индоевропейско езикознание
151 балк
Б. Михайлова
балканистика, 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Съвременна балканска история
151 балк
Н. Кайчев
балканистика, 3 к.
(лекция)
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 27.10.2023 г. 15:45
Sofia University, Faculty of Slavic Studies