Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за летния семестър на учебната 2023/2024 г.
балканистика, 2 к. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Румънски език 4 част
151
Л. Ненковска
балканистика, 2 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Новогръцки език 2 част
151
Н. Генова
балканистика, 2 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Румънска литература 1 част
151
Л. Ненковска
балканистика, 2 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Нова българска литература
151
К. Йорданова
балканистика, 2 к.
(лекция)
Албански език 3 част
151
А. Капитанова
балканистика, 2 к.
(упражнение)
Нова балканска история
151
И. Първев
балканистика, 2 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
Културна антропология на балканските народи 2 част
151
М. Илчевска
балканистика, 2 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Ареална лингвистика
134
Д. Младенова
балканистика, 2 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 25.4.2024 г. 13:03
Sofia University, Faculty of Slavic Studies