Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за летния семестър на учебната 2022/2023 г.
Б. Петров 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Увод в общото езикознание
135
Б. Петров
БФ, 1 к., 4 гр. БФ, 1 к., 3 гр.
(през седмица) (упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Румънски език 4 част
134
Б. Петров
балканистика, 2 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Румънски език 4 част
151
Б. Петров
балканистика, 2 к.
(упражнение)
 
 
 
Увод в общото езикознание
137
Б. Петров
БФ, 1 к., 1 гр. БФ, 1 к., 2 гр.
(през седмица) (упражнение)
 
 
 
Увод в общото езикознание
135
Б. Петров
БФ, 1 к., 6 гр. БФ, 1 к., 5 гр.
(през седмица) (упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Общо езикознание - II част
159
Б. Петров
ср. и х. ф., 1 к. украинска ф., 1 к. полска ф., 1 к.
(упражнение) (през седмица)
словашка ф., 1к чешка ф., 1 к.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
Индоевропейско езикознание 2 чсаст
134
Б. Петров
балканистика, 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 24.2.2023 г. 16:00
Sofia University, Faculty of Slavic Studies