Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за летния семестър на учебната 2022/2023 г.
124 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
Съвременен руски език. Фонетика.
124
Т. Алексиева
РФ, 2 к., 2 гр. РФ, 2 к., 1 гр.
(през седмица) (упражнение)
 
 
 
Българска литература
124
Н. Стоичкова
РФ, 1 к., 2 гр. РФ, 1 к., 1 гр.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Съвременен руски език. Фонетика.
124
Т. Алексиева
РФ, 2 к., 2 гр. РФ, 2 к., 1 гр.
(лекция)
Съвременен руски език. Прагматика
124
С. Петкова
РФ, 4 к, 1гр.
(лекция)
Увод в теорията на превода
124
С. Петкова
РФ, 2 к., 2 гр. РФ, 2 к., 1 гр.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Устен превод ІІ част (преводачески профил)
124
Т. Алексиева
РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Устен превод ІІ част (преводачески профил)
124
Т. Алексиева
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
История на руския книжовен език
124
Цв. Ралева
РФ, 2 к., 2 гр. РФ, 2 к., 1 гр.
(лекция)
Славянски литератури
124
Е. Дараданова-Христова
РФ, 2 к., 2 гр. РФ, 2 к., 1 гр.
(лекция)
Странознание на Русия
124
И. Бирова
РФ, 1 к., 1 гр. РФ, 1 к., 2 гр.
(лекция)
Практически руски език VIII част
124
Т. Алексиева
РФ, 4 к, 1гр.
(упражнение)
СИД "Езикът и стилът на интернет"
124
Е. Меснянкина
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Практически руски език II част
124
И. Бирова
РФ, 1 к., 2 гр.
(упражнение)
Руски език - II част
124
В. Недялкова
словашка ф., 2к. украинска ф., 2к
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
Руска литература на XIX век - I част
124
А. Вачева
РФ, 2 к., 2 гр. РФ, 2 к., 1 гр.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Практически руски език II част
124
Вл. Манчев
РФ, 1 к., 2 гр.
(упражнение)
Практически руски език II част
124
И. Бирова
РФ, 1 к., 2 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
Руска литература на XIX век - I част
124
А. Вачева
РФ, 2 к., 2 гр. РФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 24.2.2023 г. 16:01
Sofia University, Faculty of Slavic Studies