Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за летния семестър на учебната 2023/2024 г.
124 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
Магистърска програма Практически руски език
124
Г. Терзийска
РФ, 2 к., 2 гр.
(упражнение)
Практически руски език VIII част
124
Т. Алексиева
РФ, 4 к, 1гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Съвременен руски език. Фонетика.
124
Т. Алексиева
РФ, 2 к., 2 гр. РФ, 2 к., 1 гр.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Съвременен руски език. Фонетика.
124
Т. Алексиева
РФ, 2 к., 2 гр. РФ, 2 к., 1 гр.
(през седмица) (упражнение)
Практически руски език - ІV част
124
Г. Терзийска
РФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
Практически руски език - ІV част
124
А.Баранова
РФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
Българска литература
124
Н. Стоичкова
РФ, 1 к., 2 гр. РФ, 1 к., 1 гр.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
История на руския книжовен език
124
Цв. Ралева
РФ, 2 к., 2 гр. РФ, 2 к., 1 гр.
(лекция)
Странознание на Русия
124
И. Бирова
РФ, 1 к., 1 гр. РФ, 1 к., 2 гр.
(лекция)
Практически курс по руски език - ІV част
124
А.Баранова
РФ, 2 к., 2 гр.
(упражнение)
Увод в теорията на превода
124
С. Петкова
РФ, 2 к., 2 гр. РФ, 2 к., 1 гр.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Руска литература на XIX век - I част
124
А. Вачева
РФ, 2 к., 2 гр. РФ, 2 к., 1 гр.
(лекция)
Практически руски език II част
124
Вл. Манчев
РФ, 1 к., 2 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Методика на обучението по руски език - II част (педагогически профил)
124
Хаджигеоргиева
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение) (през седмица)
Практически руски език II част
124
М. Конова
РФ, 1 к., 1 гр.
(упражнение)
Славянски литератури
124
Е. Дараданова-Христова
РФ, 2 к., 2 гр. РФ, 2 к., 1 гр.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Руска литература на XIX век - I част
124
А. Вачева
РФ, 2 к., 2 гр. РФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
Магистърска програма Магистърска програма Магистърска програма  
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
Магистърска програма Магистърска програма  
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 25.4.2024 г. 13:03
Sofia University, Faculty of Slavic Studies