Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2022/2023 г.
160 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Чешки език / Сръбски и хърватски език / Руски език
150 159 160 137
М.Радичева Н. Радованова В. Миланова
БФ, 1 к., 6 гр. БФ, 1 к., 5 гр.
Сравнителна граматика на славянските езици
160
М.Радичева
ср. и х. ф., 4 к. чешка ф., 4 к. слов. 4к укр.4к полска ф., 4 к.
(упражнение)
Българска диалектология
160
З. Танчева
БФ, 2 к., 4 гр.
(упражнение)
Старобългарски език
160
П. Петков
БФ, 2 к., 6 гр.
(упражнение)
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Антропология на славянските народи
160
Н. Папучиев
полска ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. чешка ф. 1 к. укр. 1к слов.1к
(лекция)
Западноевропейска литература
160
Ф. Земярска
БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 2 гр.
(през седмица) (упражнение)
История на българския език
160
А.-М. Тотоманова
БФ, 4 к., 1 гр. БФ, 4 к., 2 гр. БФ, 4 к., 3 гр. БФ, 4 к., 4 гр. БФ, 4 к., 5 гр. БФ, 4 к., 6 гр.
(лекция)
Теория на литературата
160
Е. Стоянов
БФ, 1 к., 2 гр. БФ, 1 к., 1 гр.
(през седмица) (упражнение)
Старобългарска литература
160
В. Савова
БФ, 2 к., 2 гр.
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
 
12:00-13:00
 
Увод в славянската филология
160
Н. Иванова
укр. 1к чешка ф. 1 к. ср. и х. ф., 1 к. слов.1к полска ф., 1 к.
(лекция)
Синтаксис на българския език
160
Й. Тишева
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр. БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
(лекция)
Бълг. литература от Освобождението до Първата световна война
160
Б. Борисова
БФ, 3 к., 5 гр.
(упражнение)
Славянски литератури
160
Ани Бурова
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр. БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
(лекция)
Старобългарска литература
160
В. Савова
БФ, 2 к., 3 гр.
(упражнение)
 
13:00-14:00
 
 
14:00-15:00
 
История на българския книжовен език
160
Г. Дачева
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр. БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
(лекция)
Руска литература на ХХ век
160
Г. Петкова
БФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
Руска литература на ХХ век
160
Р. Божанкова
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр. БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
(лекция)
Старобългарски език
160
М.Панева
БФ, 2 к., 4 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Съвременна българска литература I
160
И. Иванов
БФ, 4 к., 6 гр. БФ, 4 к., 5 гр. БФ, 4 к., 4 гр. БФ, 4 к., 3 гр. БФ, 4 к., 2 гр. БФ, 4 к., 1 гр.
(лекция)
История на българския език
160
М. Димитрова
БФ, 4 к., 5 гр.
(упражнение)
Руска литература на ХХ век
160
Р. Божанкова
БФ, 3 к., 6 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 3 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 1 гр.
(лекция)
Магистърска програма Антична и западноевропейска литература - II част
160
К.Михайлов
укр.2к полска ф., 2 к.
(през седмица) (упражнение)
чешка ф. 2 к. слов. 2к ср. и х. ф., 2 к.
 
17:00-18:00
 
 
18:00-19:00
 
СИД "Поетика на примера"
160
К. Спасова
(лекция)
Западноевропейска литература
160
Л. Трифонова
БФ, 2 к., 6 гр.
(упражнение)
СИД "Увод в християнството"
160
П. Петков
чешка ф., 3 к. укр.3к ср. и х. ф., 3 к. полска ф., 3 к. слов. 3
(лекция)
Магистърска програма
 
19:00-20:00
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 10.11.2022 г. 13:50
Sofia University, Faculty of Slavic Studies