Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2023/2024 г.
160 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Диалектология на българския език
160
З. Танчева
БФ, 2 к., 3 гр.
(упражнение)
Славянски литератури
160
В. Колев
БФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
Руска литература на ХIХ век
160
А. Христов
БФ, 2 к., 5 гр.
(упражнение)
Западноевропейска литература
160
Ф. Земярска
БФ, 2 к., 3 гр.
(упражнение)
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Антропология на славянските народи
160
Н. Папучиев
полска ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. чешка ф. 1 к. укр. 1к слов.1к
(лекция)
Славянски литератури
160
Ани Бурова
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр. БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
(лекция)
История на българския език
160
М. Димитрова
БФ, 4 к., 1 гр. БФ, 4 к., 2 гр. БФ, 4 к., 3 гр. БФ, 4 к., 4 гр. БФ, 4 к., 5 гр. БФ, 4 к., 6 гр.
(лекция)
Руска литература на ХХ и XXI век
160
А. Христов
БФ, 3 к., 3 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Западноевропейска литература
160
О. Ковачев
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр. БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
(лекция)
Синтаксис на българския език
160
Й. Тишева
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр. БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
(лекция)
Руска литература на ХХ и XXI век
160
Р. Божанкова
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр. БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
(лекция)
Руска литература на ХХ и XXI век
160
А. Христов
БФ, 3 к., 6 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Руска литература на ХХ и XXI век
160
Г. Петкова
БФ, 3 к., 4 гр.
(упражнение)
Литература на Българското Възраждане
160
Н. Александрова
БФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
Руска литература на ХХ и XXI век
160
Г. Петкова
БФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
Съвременна българска литература I
160
К. Йорданова
БФ, 4 к., 6 гр.
(упражнение)
Западноевропейска литература
160
Ф. Земярска
БФ, 2 к., 2 гр.
(упражнение)
 
15:00-16:00
 
 
16:00-17:00
 
Съвременна българска литература I
160
И. Иванов
БФ, 4 к., 6 гр. БФ, 4 к., 5 гр. БФ, 4 к., 4 гр. БФ, 4 к., 3 гр. БФ, 4 к., 2 гр. БФ, 4 к., 1 гр.
(лекция)
Старобългарски език
160
Йорданова. К.
БФ, 2 к., 4 гр.
(упражнение)
Руска литература на ХХ и XXI век
160
Г. Петкова
БФ, 3 к., 5 гр.
(упражнение)
Съвременна българска литература I
160
В. Шолце
БФ, 4 к., 5 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
СИД "Социолингвистика"
160
Ангел Ангелов
ср. и х. ф., 3 к. полска ф., 3 к. укр.3к слов. 3 чешка ф., 3 к.
(лекция)
СИД "Увод в християнството"
160
П. Петков
чешка ф., 3 к. укр.3к ср. и х. ф., 3 к. полска ф., 3 к. слов. 3
(лекция)
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 27.10.2023 г. 15:45
Sofia University, Faculty of Slavic Studies