Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за летния семестър на учебната 2023/2024 г.
160 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
История на българския език
160
М. Панева
БФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
Старобългарска литература
160
Д.Узунова
БФ, 1 к., 6 гр.
(упражнение)
Сравнителна граматика на славянските езици
160
М. Радичева
БФ, 2 к., 1 гр. БФ, 2 к., 4 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
История на българския език
160
А. Бояджиев
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр. БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
(лекция)
Българска литература между Първа и Втората световна война
160
В. Стефанов
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр. БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
(лекция)
Българска литература между Първа и Втората световна война
160
В. Стефанов
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр. БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
(лекция)
Западноевропейска литература
160
Ф. Земярска
БФ, 2 к., 1 гр. БФ, 2 к., 4 гр.
(упражнение) (през седмица)
Синтаксис на българския език
160
Й. Тишева
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр. БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Българска литература между войните
160
М. Русева
словашка ф., 4к. полска ф., 4 к.
(упражнение)
Старобългарски език
160
Йорданова. К.
БФ, 1 к., 3 гр.
(упражнение)
 
 
 
Стилистика
160
К. Войнова
БФ, 4 к., 2 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Стилистика
160
Я. Сивилова
БФ, 4 к., 1 гр. БФ, 4 к., 2 гр. БФ, 4 к., 3 гр. БФ, 4 к., 4 гр. БФ, 4 к., 5 гр. БФ, 4 к., 6 гр.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
160
Н. Чернокожев
словашка ф., 3к. чешка ф., 3 к. полска ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. украинска ф., 3к
(лекция)
Антична и средновековна литература
160
Л. Трифонова
БФ, 1 к., 6 гр.
(упражнение)
Антична и средновековна литература
160
Л. Трифонова
БФ, 1 к., 1 гр.
(упражнение)
Морфология на българския език
160
Л. Ласкова
БФ, 2 к., 4 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Психология (педагогически профил)
160
Й. Янкулова
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр. БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Съвременна българска литература - 2 част
160
И. Иванов
БФ, 4 к., 1 гр. БФ, 4 к., 2 гр. БФ, 4 к., 3 гр. БФ, 4 к., 4 гр. БФ, 4 к., 5 гр. БФ, 4 к., 6 гр.
(лекция)
Антична и средновековна литература
160
Л. Трифонова
БФ, 1 к., 3 гр.
(упражнение)
Български фолклор
160
М. Маринова
БФ, 1 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 15.3.2024 г. 13:52
Sofia University, Faculty of Slavic Studies