Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за летния семестър на учебната 2022/2023 г.
160 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
Фолклор на славянските народи
160
М. Маринова
словашка ф., 1к чешка ф., 1 к.
(упражнение)
Антична и средновековна литература
160
Ф. Земярска
БФ, 1 к., 5 гр.
(упражнение)
Антична и средновековна литература
160
Ф. Земярска
БФ, 1 к., 4 гр.
(упражнение)
Фонетика на българския език
160
З. Танчева
БФ, 1 к., 4 гр.
(упражнение)
Фонетика на българския език
160
З. Танчева
БФ, 1 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
История на българския език
160
А. Бояджиев
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр. БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
(лекция)
Българска литература между Първа и Втората световна война
160
В. Стефанов
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр. БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
(лекция)
Българска литература между Първа и Втората световна война
160
В. Стефанов
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр. БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
(лекция)
СИД
Вл. Миланов
160
(лекция)
Славянски литератури
160
Ани Бурова
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр. БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
Антична и средновековна литература
160
Ф. Земярска
БФ, 1 к., 1 гр.
(упражнение)
СИД "История на българското езикознание"
Вл. Миланов
160
(лекция)
Семинар по българска литература - Новият училищен канон
Б. Пенчев
160
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Стилистика
160
Я. Сивилова
БФ, 4 к., 1 гр. БФ, 4 к., 2 гр. БФ, 4 к., 3 гр. БФ, 4 к., 4 гр. БФ, 4 к., 5 гр. БФ, 4 к., 6 гр.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Антична и средновековна литература
160
Ф. Земярска
БФ, 1 к., 3 гр.
(упражнение)
Синтаксис на българския език
160
Й. Тишева
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр. БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
(лекция)
Литература на Българското Възраждане
160
Вл. Игнатов
БФ, 1 к., 2 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Психология
160
Й. Янкулова
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр. БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Съвременна българска литература - 2 част
160
И. Иванов
БФ, 4 к., 1 гр. БФ, 4 к., 2 гр. БФ, 4 к., 3 гр. БФ, 4 к., 4 гр. БФ, 4 к., 5 гр. БФ, 4 к., 6 гр.
(лекция)
Български фолклор
160
М. Маринова
БФ, 1 к., 3 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
Славянски литератури
160
К. Янев
БФ, 3 к., 2 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
СИД "Модернизмът - мода и всекидневие"
Н. Стоянова
160
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 24.2.2023 г. 16:01
Sofia University, Faculty of Slavic Studies