Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за летния семестър на учебната 2023/2024 г.
чешка ф., 3 к. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
Педагогическа практика в училище
полска ф., 3 к. чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. словашка ф., 3к. украинска ф., 3к
(лекция)
Практически чешки език - VI част
159
Е. Македонска
чешка ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
Съвременен български език II част морфология и синтаксис
159
А. Атанасов
чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. словашка ф., 3к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
История на чешката литература II част
150
Т. Бончева
чешка ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Методика на обучението по български език (лекция) / ИКТОРДС (упр.)
247-А
Д. Василева
украинска ф., 3к чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. полска ф., 3 к. словашка ф., 3к.
(лекция) (упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
150
Н. Чернокожев
украинска ф., 3к чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. полска ф., 3 к. словашка ф., 3к.
(лекция)
Съвременен чешки език - синтаксис и семантика
159
Цв. Аврамова
чешка ф., 3 к.
(лекция)
История на чешката литература
159
С. Димитрова
чешка ф., 3 к.
(лекция)
Съвременен български език ІІ част морфология и синтаксис
150
А. Атанасов
чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. украинска ф., 3к полска ф., 3 к. словашка ф., 3к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Методика на обучението по българска литература (лекция) / ИКТОРДС (упр.)
247-А
В. Атанасов
(лекция)
украинска ф., 3к чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. полска ф., 3 к. словашка ф., 3к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
160
Н. Чернокожев
словашка ф., 3к. чешка ф., 3 к. полска ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. украинска ф., 3к
(лекция)
Съвременен чешки език - синтаксис и семантика
159
Цв. Аврамова
чешка ф., 3 к.
(упражнение)
Практически чешки език - VI част
160-Б
Зд. Андърле
чешка ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Педагогическа практика в училище
полска ф., 3 к. чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. словашка ф., 3к. украинска ф., 3к
(лекция)
Историческа граматика на чешкия език
154
М. Младенова
чешка ф., 3 к.
(лекция)
Лексика и фразеология на чешкия език
160-Б
Е. Македонска
чешка ф., 3 к.
(упражнение)
Втори славянски език - словашки
154
Е. Митева
чешка ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
Психология
149
И. Кираджиева
украинска ф., 3к ср. и х. ф., 3 к. чешка ф., 3 к. словашка ф., 3к. полска ф., 3 к.
(упражнение)
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
159
Б. Борисова
словашка ф., 3к. чешка ф., 3 к.
(през седмица) (упражнение)
ср. и х. ф., 3 к. украинска ф., 3к полска ф., 3 к.
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
Психология
247-А
И. Кираджиева
полска ф., 3 к. украинска ф., 3к ср. и х. ф., 3 к. чешка ф., 3 к. словашка ф., 3к.
(лекция)
 
 
 
Философия СИД
159
чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. словашка ф., 3к. полска ф., 3 к. украинска ф., 3к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 15.3.2024 г. 13:52
Sofia University, Faculty of Slavic Studies