Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за летния семестър на учебната 2022/2023 г.
РФ, 4 к, 1гр. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
Практически руски език VIII част
125
Е. Меснянкина
РФ, 4 к, 1гр.
(упражнение)
 
 
 
Стажантска практика  
 
 
Стилистика на руския език (преводачески профил)
125
Е. Меснянкина
РФ, 4 к, 1гр.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Съвременен руски език. Прагматика
124
С. Петкова
РФ, 4 к, 1гр.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Практически руски език VIII част
125
Е. Меснянкина
РФ, 4 к, 1гр.
(упражнение)
Практически руски език VIII част
126
К. Петрова
РФ, 4 к, 1гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Стилистика на руския език (преводачески профил)
125
Е. Меснянкина
РФ, 4 к, 1гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Руска литература от XXI век
135
Р. Божанкова
РФ, 4 к, 1гр.
(лекция)
Практически руски език VIII част
124
Т. Алексиева
РФ, 4 к, 1гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Стажантска практика  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
Създаване на типове текст (преводачески профил)
125
Б. Пенчев
РФ, 4 к, 1гр.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда (педагогически профил)
247-А
А. Маврова
РФ, 4 к, 1гр.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
Приобщаващо образование
148
А. Маврова
РФ, 4 к, 1гр. БФ, 4 к., 6 гр. БФ, 4 к., 5 гр. БФ, 4 к., 4 гр. БФ, 4 к., 3 гр. БФ, 4 к., 2 гр. БФ, 4 к., 1 гр.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 24.2.2023 г. 16:00
Sofia University, Faculty of Slavic Studies