Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за летния семестър на учебната 2022/2023 г.
украинска ф., 4к 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
Сравнителна граматика на славянските езици
150
М. Радичева
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. украинска ф., 4к чешка ф., 4 к. словашка ф., 4к.
(упражнение)
Норма и стандарт на украинския език (Ф)
428
Р. Камберова
украинска ф., 4к
(упражнение)
Българска литература между войните
159
Н. Стоянова
полска ф., 4 к. украинска ф., 4к чешка ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
История на украинската литература
153 каб.
Вл. Колев
украинска ф., 4к
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Практически украински език - VIII част
428
О. Книш
украинска ф., 4к
(упражнение)
 
 
 
История на украинския книжовен език
428
А. Стаменова
украинска ф., 4к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Практически украински език
428
В. Драгулева
украинска ф., 4к
(упражнение)
 
 
 
История на украинската литература
153 каб.
Вл. Колев
украинска ф., 4к
(лекция)
Българска литература между войните
150
П. Стойчева
словашка ф., 4к. чешка ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. полска ф., 4 к. украинска ф., 4к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Сравнителна граматика на славянските езици
150
В. Гешев
словашка ф., 4к. чешка ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. полска ф., 4 к. украинска ф., 4к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
Педагогика
159
К.Теодосиев
украинска ф., 4к чешка ф., 4 к. словашка ф., 4к. ср. и х. ф., 4 к. полска ф., 4 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
Педагогика
159
К.Теодосиев
украинска ф., 4к чешка ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. полска ф., 4 к. словашка ф., 4к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 24.2.2023 г. 16:00
Sofia University, Faculty of Slavic Studies