Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за летния семестър на учебната 2022/2023 г.
149 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
Комуникативни умения на полския език (Ф)
149
В. Делева
полска ф., 1 к.
(упражнение)
Практически полски език - IV част
149
А.Ечевери
полска ф., 2 к.
(упражнение)
 
 
 
Практически полски език - II част
149
В. Делева
полска ф., 1 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Практически полски език - VIII част
149
Ж. Павлович
полска ф., 4 к.
(упражнение)
Практически полски език VI част
149
Васил Гешев
полска ф., 3 к.
(упражнение)
Практически полски език - IV част
149
Ж. Станчева
полска ф., 2 к.
(упражнение)
Практически послки език II част
149
В. Делева
полска ф., 1 к.
(упражнение)
История на полския книжовен език
149
Д. Денчева
полска ф., 4 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Практически полски език - IV част
149
Васил Гешев
полска ф., 2 к.
(упражнение)
Практически полски език - II част
149
Ж. Станчева
полска ф., 1 к.
(упражнение)
Съвременен славянски език - морфология
149
Д. Денчева
полска ф., 2 к.
(лекция)
Практически полски език - VIII част
149
Д. Денчева
полска ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Практически полски език - VIII част
149
В. Делева
полска ф., 5 к.
(упражнение)
История на полската литература II част
149
К. Янев
полска ф., 3 к.
(лекция)
Съвременен славянски език - морфология
149
Д. Денчева
полска ф., 2 к.
(упражнение)
История на полска литература ІV част
149
К. Янев
полска ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Синтаксис и семантика на полския език
149
Ж. Станчева
полска ф., 3 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
Синтаксис и семантика на полския език
149
Ж. Станчева
полска ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 24.2.2023 г. 16:01
Sofia University, Faculty of Slavic Studies