Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за летния семестър на учебната 2023/2024 г.
М. Маринова 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
Фолклор на славянските народи
159
М. Маринова
полска ф., 1 к. словашка ф., 1к чешка ф., 1 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Български фолклор
136
М. Маринова
БФ, 1 к., 3 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Български фолклор
136
М. Маринова
БФ, 1 к., 2 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
Български фолклор
137
М. Маринова
БФ, 1 к., 6 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
Български фолклор
136
М. Маринова
БФ, 1 к., 5 гр.
(упражнение)
Български фолклор
135
М. Маринова
БФ, 1 к., 4 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Фолклор на славянските народи
159
М. Маринова
украинска ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к.
(упражнение)
 
 
 
Български фолклор
160
М. Маринова
БФ, 1 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 23.2.2024 г. 13:37
Sofia University, Faculty of Slavic Studies