Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за летния семестър на учебната 2022/2023 г.
137 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Българска литература между Първа и Втората световна война
137
Н. Стоичкова
БФ, 3 к., 3 гр.
(упражнение)
Българска литература между Първа и Втората световна война
137
Н. Стоичкова
БФ, 3 к., 2 гр.
(упражнение)
Литература на българското Възраждане
137
Вл. Игнатов
БФ, 1 к., 3 гр.
(упражнение)
Български фолклор
137
М. Маринова
БФ, 1 к., 6 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Фолклор на славянските народи
137
Н. Папучиев
словашка ф., 1к украинска ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. чешка ф., 1 к. полска ф., 1 к.
(лекция)
 
 
 
Сравнителна граматика на славянските езици
137
М. Радичева
БФ, 2 к., 2 гр. БФ, 2 к., 3 гр.
(упражнение)
Сравнителна граматика на славянските езици
137
М. Радичева
БФ, 2 к., 1 гр. БФ, 2 к., 4 гр.
(упражнение)
Български фолклор
137
М. Маринова
БФ, 1 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Български фолклор
137
М. Маринова
БФ, 1 к., 2 гр.
(упражнение)
 
 
 
Старобългарски език
137
Йорданова. К.
БФ, 1 к., 3 гр.
(упражнение)
Западноевропейска литература
137
Л. Трифонова
БФ, 2 к., 1 гр. БФ, 2 к., 4 гр.
(упражнение) (през седмица)
Българска литература между Първа и Втората световна война
137
Н. Стоичкова
БФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Теория на литературата - II част
137
А. Личева
украинска ф., 1 к. словашка ф., 1к ср. и х. ф., 1 к. чешка ф., 1 к. полска ф., 1 к.
(лекция)
Руска литература на XIX век
137
А. Христов
БФ, 2 к., 5 гр.
(упражнение)
Увод в общото езикознание
137
Б. Петров
БФ, 1 к., 1 гр. БФ, 1 к., 2 гр.
(през седмица) (упражнение)
Литература на Българското Възраждане
137
Н. Александрова
БФ, 1 к., 1 гр.
(упражнение)
История на българския език
137
Йорданова. К.
БФ, 3 к., 4 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Славянски литератури
137
С. Димитрова
БФ, 3 к., 3 гр.
(упражнение)
Руска литература на XIX век
137
А. Христов
БФ, 2 к., 4 гр.
(упражнение)
Антична и средновековна литература
137
Ф. Земярска
БФ, 1 к., 2 гр.
(упражнение)
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
137
К. Йорданова
БФ, 2 к., 2 гр.
(упражнение)
СИД "Поетика и еротика. Античността и нейното наследство"
137
Б. Паскалева К. Спасова
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
Руска литература на XIX век
137
Л. Димитров
чешка ф., 2 к. словашка ф., 2к.
(през седмица) (упражнение)
полска ф., 2 к. ср. и х. ф., 2 к. украинска ф., 2к
Руска литература на XIX век
137
А. Христов
БФ, 2 к., 3 гр.
(упражнение)
Българска литература между Първата и Втората световна война
137
К. Йорданова
БФ, 3 к., 6 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 3.4.2023 г. 16:21
Sofia University, Faculty of Slavic Studies