Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за летния семестър на учебната 2023/2024 г.
137 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
Българска литература между Първа и Втората световна война
137
М. Русева
БФ, 3 к., 5 гр.
(упражнение)
 
 
 
Старобългарски език
137
Йорданова. К.
БФ, 1 к., 4 гр.
(упражнение)
Теория на литературата
137
Е. Стоянов
БФ, 1 к., 3 гр.
(упражнение)
Увод в общото езикознание
137
Б. Михайлова
БФ, 1 к., 1 гр. БФ, 1 к., 2 гр.
(през седмица) (упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Фолклор на славянските народи
137
Н. Папучиев
словашка ф., 1к украинска ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. чешка ф., 1 к. полска ф., 1 к.
(лекция)
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
137
М. Русева
БФ, 2 к., 3 гр.
(упражнение)
Западноевропейска литература
137
Ф. Земярска
БФ, 2 к., 6 гр. БФ, 2 к., 5 гр.
(през седмица) (упражнение)
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
137
М. Русева
БФ, 2 к., 5 гр.
(упражнение)
Увод в общото езикознание
137
Б. Михайлова
БФ, 1 к., 4 гр. БФ, 1 к., 3 гр.
(през седмица) (упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
137
Б. Борисова
БФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
Български фолклор
137
М. Маринова
БФ, 1 к., 6 гр.
(упражнение)
Западноевропейска литература
137
Ф. Земярска
БФ, 2 к., 2 гр. БФ, 2 к., 3 гр.
(през седмица) (упражнение)
Теория на литературата
137
Е. Стоянов
БФ, 1 к., 4 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Теория на литературата - II част
137
А. Личева
украинска ф., 1 к. словашка ф., 1к ср. и х. ф., 1 к. чешка ф., 1 к. полска ф., 1 к.
(лекция)
Теория на литературата
137
Е. Стоянов
БФ, 1 к., 5 гр.
(упражнение)
Общо езикознание - II част
137
Д. Младенова
украинска ф., 1 к. словашка ф., 1к чешка ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. полска ф., 1 к.
(лекция)
Славянски литератури
137
К. Янев
БФ, 3 к., 3 гр.
(упражнение)
Антична и средновековна литература
137
Л. Трифонова
БФ, 1 к., 4 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Българска литература между Първа и Втората световна война
137
Н. Стоичкова
БФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
Теория на литературата
137
Е. Стоянов
БФ, 1 к., 6 гр.
(упражнение)
Литература на Българското Възраждане
137
Вл. Игнатов
БФ, 1 к., 2 гр.
(упражнение)
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
137
К. Йорданова
БФ, 2 к., 2 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
Литература на Българското Възраждане
137
А. Спасова
БФ, 1 к., 6 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 25.4.2024 г. 13:03
Sofia University, Faculty of Slavic Studies