Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2023/2024 г.
137 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Старобългарски език
137
П. Георгиева
БФ, 2 к., 3 гр.
(упражнение)
Руски език / Сръбски и хърватски език
Н. Радованова
137 148
БФ, 1 к., 2 гр. БФ, 1 к., 1 гр.
(упражнение)
Старобългарска литература
137
Д.Узунова
БФ, 2 к., 3 гр.
(упражнение)
Старобългарски език
137
Ж. Жикова
БФ, 2 к., 6 гр.
(упражнение)
Езикова култура
137
В. Миланов
БФ, 1 к., 6 гр.
(упражнение)
 
09:00-10:00
 
 
10:00-11:00
 
Западноевропейска литература
137
Л. Трифонова
БФ, 3 к., 6 гр. БФ, 3 к., 4 гр.
(през седмица) (упражнение)
История на българския език
137
Йорданова. К.
БФ, 4 к., 6 гр.
(упражнение)
Теория на литературата
137
Е. Стоянов
БФ, 1 к., 5 гр. БФ, 1 к., 6 гр.
(през седмица) (упражнение)
Славянски литератури
137
Кр. Янев
БФ, 3 к., 4 гр.
(упражнение)
Старобългарски език
137
М.Панева
БФ, 2 к., 2 гр.
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
 
12:00-13:00
 
Увод в славянската филология
137
Н. Иванова
чешка ф. 1 к. полска ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. укр. 1к слов.1к
(лекция)
Старобългарска литература
137
Д.Узунова
БФ, 2 к., 4 гр.
(упражнение)
Руски език
137
БФ, 1 к., 4 гр.
(упражнение)
Синтаксис на българския език
137
Б. Радева
БФ, 3 к., 2 гр.
(упражнение)
Западноевропейска литература
137
Ф. Земярска
БФ, 2 к., 6 гр.
(упражнение)
 
13:00-14:00
 
 
14:00-15:00
 
Теория на литературата - I част
137
А. Личева
полска ф., 1 к. чешка ф. 1 к. ср. и х. ф., 1 к. укр. 1к слов.1к
(лекция)
Езикова култура
137
В. Миланов
БФ, 1 к., 1 гр.
(упражнение)
Общо езикознание - I част
137
Д. Младенова
полска ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. укр. 1к чешка ф. 1 к. слов.1к
(лекция)
Старобългарска литература
137
Д.Узунова
БФ, 2 к., 6 гр.
(упражнение)
Езикова култура
137
В. Миланов
БФ, 1 к., 3 гр.
(упражнение)
 
15:00-16:00
 
 
16:00-17:00
 
Руска литература на ХIХ век
137
Л.Димитров
БФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
Езикова култура
137
В. Миланов
БФ, 1 к., 2 гр.
(упражнение)
Бълг. литература от Освобождението до Първата световна война
137
Б. Борисова
БФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
Езикова култура
137
В. Миланов
БФ, 1 к., 5 гр.
(упражнение)
 
17:00-18:00
 
Западноевропейска литература
137
Л. Трифонова
БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 2 гр.
(през седмица) (упражнение)
 
18:00-19:00
 
Литература на Българското Възраждане
137
А. Спасова
БФ, 2 к., 4 гр.
(упражнение)
Българска диалектология
137
З. Танчева
БФ, 2 к., 4 гр.
(упражнение)
Бълг. литература от Освобождението до Първата световна война
137
Б. Борисова
БФ, 3 к., 5 гр.
(упражнение)
Езикова култура
137
В. Миланов
БФ, 1 к., 4 гр.
(упражнение)
 
19:00-20:00
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 27.10.2023 г. 15:45
Sofia University, Faculty of Slavic Studies