Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2022/2023 г.
137 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Славянски литератури
137
В. Колев
БФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
Чешки език / Сръбски и хърватски език / Руски език
150 159 160 137
М.Радичева Н. Радованова В. Миланова
БФ, 1 к., 6 гр. БФ, 1 к., 5 гр.
Съвременна българска литература I
137
Н. Стоичкова
БФ, 4 к., 1 гр.
(упражнение)
Езикова култура
137
С. Фетваджиева
БФ, 1 к., 6 гр.
(упражнение)
Езикова култура
137
В. Миланов
БФ, 1 к., 1 гр.
(упражнение)
 
09:00-10:00
 
 
10:00-11:00
 
Славянски литератури
137
В. Колев
БФ, 3 к., 6 гр.
(упражнение)
Бълг. литература от Освобождението до Първата световна война
137
Б. Борисова
БФ, 3 к., 3 гр.
(упражнение)
Славянски литератури
137
С. Димитрова
БФ, 3 к., 3 гр.
(упражнение)
Езикова култура
137
С. Фетваджиева
БФ, 1 к., 5 гр.
(упражнение)
Езикова култура
137
В. Миланов
БФ, 1 к., 2 гр.
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
 
12:00-13:00
 
Западноевропейска литература
137
Ф. Земярска
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 3 гр.
(през седмица) (упражнение)
Руска литература на ХIХ век
137
Р. Парашкевова
БФ, 2 к., 5 гр.
(упражнение)
Руска литература на ХХ век
137
К. Пунева
БФ, 3 к., 2 гр.
(упражнение)
Старобългарска литература
137
Д.Узунова
БФ, 2 к., 4 гр.
(упражнение)
Езикова култура
137
В. Миланов
БФ, 1 к., 4 гр.
(упражнение)
 
13:00-14:00
 
 
14:00-15:00
 
Теория на литературата - I част
137
А. Личева
полска ф., 1 к. чешка ф. 1 к. ср. и х. ф., 1 к. укр. 1к слов.1к
(лекция)
Литература на Българското Възраждане
137
Н. Александрова
БФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
Общо езикознание - I част
137
Д. Младенова
полска ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. укр. 1к чешка ф. 1 к. слов.1к
(лекция)
Руска литература на ХIХ век
137
К. Пунева
БФ, 2 к., 2 гр.
(упражнение)
Езикова култура
137
В. Миланов
БФ, 1 к., 3 гр.
(упражнение)
 
15:00-16:00
 
 
16:00-17:00
 
Руска литература на ХIХ век
137
Л.Димитров
БФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
Руска литература на ХХ век
137
Г. Петкова
БФ, 3 к., 5 гр.
(упражнение)
Западноевропейска литература
137
Л. Трифонова
БФ, 2 к., 2 гр.
(упражнение)
 
 
 
История на българския книжовен език
137
В. Миланов
БФ, 3 к., 4 гр.
(упражнение)
 
17:00-18:00
 
История на българския книжовен език
137
В. Миланов
БФ, 3 к., 3 гр.
(упражнение)
 
18:00-19:00
 
Литература на Българското Възраждане
137
В. Игнатов
БФ, 2 к., 6 гр.
(упражнение)
История на българския книжовен език
137
В. Миланов
БФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
История на българския книжовен език
137
В. Миланов
БФ, 3 к., 5 гр.
(упражнение)
История на българския книжовен език
137
В. Миланов
БФ, 3 к., 2 гр.
(упражнение)
 
19:00-20:00
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 10.11.2022 г. 13:50
Sofia University, Faculty of Slavic Studies