Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за летния семестър на учебната 2023/2024 г.
украинска ф., 5к. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Прагматика на украинския език
153 каб.
Р. Камберова
украинска ф., 5к.
(лекция)
Практически украински език - X част
430 - I-ви блок
П.Мартинова
украинска ф., 5к.
(упражнение)
 
 
 
Практически украински език - X част
430 - I-ви блок
В. Драгулева
украинска ф., 5к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Магистърски езиковедски семинар
153 каб.
Р. Камберова
украинска ф., 5к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
Съпоставително славянско езикознание
159
М. Радичева
ср. и х. ф., 5 к. словашка ф., 5к. полска ф., 5 к. украинска ф., 5к. чешка ф., 5 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Конферентен превод (до 19 ч.)
Т. Дункова Д.Константинова Р. Железарова Васил Гешев
ІІ фонетичен кабинет
полска ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к. украинска ф., 5к. чешка ф., 5 к.
 
 
 
 
 
 
Конферентен превод (до 19 ч.)
Т. Дункова Д.Константинова Р. Железарова Васил Гешев
ІІ фонетичен кабинет
полска ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к. украинска ф., 5к. чешка ф., 5 к.
Общ курс
150
ср. и х. ф., 5 к. украинска ф., 5к. словашка ф., 5к. полска ф., 5 к. чешка ф., 5 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
Приобщаващо образование
148
А. Маврова
украинска ф., 5к. полска ф., 5 к. чешка ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к. словашка ф., 5к. РФ, 4 к, 1гр. БФ, 4 к., 6 гр.
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
Литературоведски магистърски семинар / Конферентен превод
149-А
П. Карагьозов
чешка ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к. украинска ф., 5к. словашка ф., 5к. полска ф., 5 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 25.4.2024 г. 13:03
Sofia University, Faculty of Slavic Studies