Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2023/2024 г.
чешка ф., 4 к. 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
История на българския език
159
М. Димитрова
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. чешка ф., 4 к. слов. 4к укр.4к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
Сравнителна граматика на славянските езици
159
М.Радичева
ср. и х. ф., 4 к. чешка ф., 4 к. слов. 4к укр.4к полска ф., 4 к.
(упражнение)
 
09:00-10:00
 
 
 
 
История на чешката литература III част
160-В
Т. Бончева
чешка ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Историческа граматика на чешкия език
154
М. Младенова
чешка ф., 4 к.
(упражнение)
История на българския език
159
М. Димитрова
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. укр.4к слов. 4к чешка ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Историческа граматика на чешкия език
160-Б
М. Младенова
чешка ф., 4 к.
(лекция)
Втори славянски език - II част (словашки)
154
Ев. Митева
чешка ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
Практичеки чешки език VІI част
160-Б
Е. Македонска
чешка ф., 4 к.
(упражнение)
Делова кореспонденция на чешкия език (факултатив)
160-Б
Зд. Андърле
чешка ф., 4 к.
(упражнение)
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Сравнителна граматика на славянските езици
150
В. Гешев
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. чешка ф., 4 к. укр.4к слов. 4к
(лекция)
Българска литература от Освобождението до Първата световна война
150
Н. Чернокожев
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. чешка ф., 4 к. слов. 4к укр.4к
(лекция)
История на чешката литература - ІII част
160-Б
Ани Бурова
чешка ф., 4 к.
(лекция)
Практически чешки език VII част
160-Б
И. Манкова
чешка ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
Педагогика
1 25
К.Теодосиев
ср. и х. ф., 4 к. укр.4к слов. 4к чешка ф., 4 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
Бълг. литература от Освобождението до Първата световна война
159
Б. Борисова
слов. 4к чешка ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. укр.4к полска ф., 4 к.
(през седмица) (упражнение)
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 29.9.2023 г. 16:52
Sofia University, Faculty of Slavic Studies