Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за летния семестър на учебната 2022/2023 г.
РФ, 3 к., 1 гр. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хоспитиране  
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Съвременен руски език. Морфология
135
К. Петрова
РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Практически руски език VI част
135
Е. Меснянкина
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
Устен превод ІІ част (преводачески профил)
124
Т. Алексиева
РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция)
Практически руски език VI част
125
Т. Алексиева
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Устен превод ІІ част (преводачески профил)
124
Т. Алексиева
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Превод на текстове от деловата сфера - II част (преводачески профил)
125
Вл. Манчев
РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция)
Практически руски език VI част
125
Е. Меснянкина
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
Съвременен руски език. Морфология
135
К. Петрова
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
Практически руски език VI част
125
К. Петрова
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Превод на текстове от деловата сфера - II част (преводачески профил)
125
Вл. Манчев
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Превод на специализирани текстове (преводачески профил)
125
Н. Делева
РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция)
Руска литература на XX век - I част
135
Р. Божанкова
РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция)
Руска литература на XX век - I част
125
А. Христов
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
Методика на обучението по руски език II част (педагогически профил)
247-А
А. Маврова
РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Превод на специализирани текстове (преводачески профил)
125
Н. Делева
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
Психология (педагогически профил)
135
Е. Маркова
РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция)
Методика на обучението по руски език - II част (педагогически профил)
125
Хаджигеоргиева
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение) (през седмица)
Хоспитиране  
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 24.2.2023 г. 16:00
Sofia University, Faculty of Slavic Studies