Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2023/2024 г.
РФ, 3 к., 1 гр. 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Практически руски език - V част
124
Е. Меснянкина
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
Педагогика
В. Рачева
125
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение) (през седмица)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Литературоведска терминология на руския език (преводачески профил) / Методика на обучението по руски език (1 част) (педагогически профил)
125
Хаджигеоргиева Р. Парашкевова
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение) (през седмица)
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Практически руски език V част
125
Е. Меснянкина
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
Практически руски език V част
125
К. Петрова
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Теория и практика на превода (преводачески профил)
125
А.Баранова
РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
СИД "Превод на научен текст"
125
В. Манчев
РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция)
Практически руски език V част
125
Н. Делева
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Теория и практика на превода
125
А.Баранова
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Превод на текстове от деловата сфера - I част (преводачески профил)
ІІ фонетичен кабинет
В. Манчев
РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция) (през седмица)
Съвременен руски език. Лексикология
124
Н. Делева
РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция)
 
 
 
Методика на обучението по руски език (1 част)
247-А
А. Маврова
РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция)
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Руска литература на ХIХ век - II част
124
А. Вачева
РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция)
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Устен превод I част (преводачески профил)
125
М. Конова
РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция) (упражнение)
 
 
 
 
17:00-18:00
 
Педагогика (педагогически профил)
125
К. Теодосиев
РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция)
Съвременен руски език. Лексикология
124
Н. Делева
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
Руска литература на ХIХ век - II част
124
А. Вачева
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 27.10.2023 г. 15:45
Sofia University, Faculty of Slavic Studies