Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за летния семестър на учебната 2023/2024 г.
РФ, 3 к., 1 гр. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хоспитиране  
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Съвременен руски език. Морфология
135
К. Петрова
РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Съвременен руски език. Морфология
135
К. Петрова
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
Превод на текстове от деловата сфера - II част (преводачески профил)
ІІ фонетичен кабинет
Вл. Манчев
РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция)
Практически руски език VI част
125
Е. Меснянкина
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Превод на текстове от деловата сфера - II част (преводачески профил)
ІІ фонетичен кабинет
Вл. Манчев
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Практически руски език VI част
125
К. Петрова
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
Руска литература на XX век - I част
135
Р. Божанкова
РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция)
Устен превод ІІ част (преводачески профил)
134 А
М. Конова
РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция)
Практически руски език VI част
135
Е. Меснянкина
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Устен превод ІІ част (преводачески профил)
134 А
М. Конова
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Практически руски език VI част
125
Н. Делева
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
Психология (педагогически профил)
125
Г. Каваджова
РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция)
Методика на обучението по руски език II част (педагогически профил)
247-А
А. Маврова
РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Методика на обучението по руски език - II част (педагогически профил)
124
Хаджигеоргиева
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение) (през седмица)
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Превод на специализирани текстове (преводачески профил)
125
Н. Делева
РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция)
Руска литература на XX век - I част
135
Г. Петкова
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
Превод на специализирани текстове (преводачески профил)
125
Н. Делева
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 25.4.2024 г. 13:03
Sofia University, Faculty of Slavic Studies