Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за летния семестър на учебната 2023/2024 г.
134 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Съвременни лингвистични теории
134
Е.Търпоманова
балканистика, 1 к.
(лекция)
 
 
 
Новогръцки език 7 част
134
Ф. Христакуди
балканистика, 4 к.
(упражнение)
Румънски език 6 част
134
Б. Петров
балканистика, 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Индоевропейско езикознание 2 част
134
Б. Михайлова
балканистика, 3 к.
(лекция)
Балканско езикознание
134
М. Александрова
балканистика, 4 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Старогръцки език
134
М. Ивайлова
балканистика, 1 к.
(упражнение)
Румънски език 6 част
134
Б. Петров
балканистика, 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Индоевропейско езикознание 2 част
134
Б. Петров
балканистика, 3 к.
(упражнение)
Балканско езикознание/
134
М. Александрова
балканистика, 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Съвременен български език
134
М. Джонова
балканистика, 3 к.
(лекция)
Новогръцка литература 2 част
134
Ф. Христакуди
балканистика, 4 к.
(лекция)
Старобългарска литература
134
Д. Атанасова-Пенчева
балканистика, 1 к.
(лекция)
История на Византия
134
Р. Бояджиев
балканистика, 1 к.
(лекция)
Сравнително балканско литературознание I част
134
Р. Станчева
балканистика, 4 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
СИД
134
Б. Пенчев
(лекция)
Социолингвистика
134
Н. Александрова
балканистика, 1 к.
(лекция)
Сравнително балканско литературознание I част
134
Р. Станчева
балканистика, 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Албански език 7 част
134
Р. Бейлери
балканистика, 4 к.
(упражнение)
Албанска литература 1 част
134
Р. Бейлери
балканистика, 3 к.
(лекция)
СИД
134
балканистика, 5 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Ареална лингвистика
134
Д. Младенова
балканистика, 2 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
СИД
134
А. Бояджиев
(лекция)
Албански език 7 част
134
Р. Бейлери
балканистика, 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 25.4.2024 г. 13:03
Sofia University, Faculty of Slavic Studies