Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за летния семестър на учебната 2022/2023 г.
134 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
Нова българска литература
134
Б. Пенчев
балканистика, 2 к.
(лекция)
Новогръцки език 4 част
134
Н. Генова
балканистика, 3 к.
(упражнение)
 
 
 
Старобългарска литература
134
Д. Атанасова-Пенчева
балканистика, 1 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Сравнително балканско литературознание II част
134
Р. Станчева
балканистика, 4 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Новогръцки език 4 част
134
Н. Генова
балканистика, 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Нова балканска история
134
И. Първев
балканистика, 2 к.
(лекция)
Сравнително балканско литературознание
134
Р. Станчева
балканистика, 4 к.
(упражнение)
Старогръцки език
134
Цв. Василев
балканистика, 1 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Съвременен български език
134
М. Джонова
балканистика, 3 к.
(лекция)
Палеобалкански езици
134
А. Мирчева
балканистика, 4 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Румънски език 4 част
134
Б. Петров
балканистика, 2 к.
(упражнение)
Новогръцка литература 2 част
134
Ф. Христакуди
балканистика, 4 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
История на Византия
134
Р. Бояджиев
балканистика, 1 к.
(лекция)
Съвременен български език
134
К. Войнова
балканистика, 3 к.
(упражнение)
Социолингвистика
134
М. Александрова
балканистика, 1 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Индоевропейско езикознание 2 част
134
Б. Михайлова
балканистика, 3 к.
(лекция)
Албански език 5 част
134
балканистика, 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Албанска литература 1 част
134
Р. Бейлери
балканистика, 3 к.
(лекция)
Балканско езикознание
134
М. Александрова
балканистика, 4 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
Индоевропейско езикознание 2 чсаст
134
Б. Петров
балканистика, 3 к.
(упражнение)
Албански език 5 част
134
балканистика, 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 24.2.2023 г. 16:01
Sofia University, Faculty of Slavic Studies