Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2023/2024 г.
134 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Румънски език - 1 част
134
Л. Ненковска
балканистика, 1 к.
(упражнение)
Албански език 2 част
134
Е.Търпоманова
балканистика, 2 к.
(упражнение)
 
09:00-10:00
 
Сравнително балканско литературознание 2 част
134
Р. Станчева
балканистика, 5 к.
(лекция)
Старобългарски език
134
П. Петков
балканистика, 1 к.
(лекция)
Антична история
134
Л. Грозданова
балканистика, 1 к.
(лекция)
 
10:00-11:00
 
 
11:00-12:00
 
Сравнително балканско литературознание 2 част
134
Р. Станчева
балканистика, 5 к.
(упражнение)
Антична литература
134
О. Ковачев
балканистика, 1 к.
(лекция)
 
12:00-13:00
 
Османската култура и Балканите
134
С. Иванова
балканистика, 5 к.
(лекция)
Теория на литературата
134
И. Александрова
балканистика, 1 к.
(лекция)
Теория на литературата
134
Е. Стоянов
балканистика, 1 к.
(упражнение)
Латински език
134
Й. Сиракова
балканистика, 2 к.
(упражнение)
 
13:00-14:00
 
Старобългарски език
134
П. Петков
балканистика, 1 к.
(упражнение)
 
14:00-15:00
 
Литература на Българското Възраждане
134
Н. Александрова
балканистика, 2 к.
(лекция)
Латински език
134
Й. Сиракова
балканистика, 2 к.
(упражнение)
Културна антропология на балканските народи
134
М. Илчевска
балканистика, 2 к.
(лекция)
 
15:00-16:00
 
Увод в общото езикознание
134
Б. Михайлова
балканистика, 1 к.
(лекция)
Увод в общото езикознание
134
А. Мирчева
балканистика, 1 к.
(упражнение)
 
16:00-17:00
 
Средновековна балканска история
134
Р. Бояджиев
балканистика, 2 к.
(лекция)
 
 
 
 
17:00-18:00
 
Румънски език 3 част
134
Я. Иванов
балканистика, 2 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
Румънски език 3 част
134
Я. Иванов
балканистика, 2 к.
(упражнение)
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 27.10.2023 г. 15:45
Sofia University, Faculty of Slavic Studies