Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2023/2024 г.
149 /ПФ/ 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Практически полски език VII част
149 /ПФ/
Ж. Павлович
полска ф., 4 к.
(упражнение)
Правоговор и правопис на полския език (факултатив)
149 /ПФ/
В. Делева
полска ф., 1 к.
(упражнение)
Практически полски език - I част
149 /ПФ/
В. Делева
полска ф., 1 к.
(упражнение)
Практически полски език - I част
149 /ПФ/
Ж. Станчева
полска ф., 1 к.
(упражнение)
Работа с текст на полски език (факултатив)
149 /ПФ/
А.Ечевери
полска ф., 2 к.
(упражнение)
 
09:00-10:00
 
 
10:00-11:00
 
Практически полски език VII част
149 /ПФ/
Ж. Павлович
полска ф., 4 к.
(упражнение)
Правоговор и правопис на полския език (факултатив)
149 /ПФ/
Ж. Павлович
полска ф., 1 к.
(упражнение)
Съвременен полски език - фонетика и фонология
149 /ПФ/
В. Делева
полска ф., 2 к.
(лекция)
 
11:00-12:00
 
 
12:00-13:00
 
Втори славянски език - II част (украински)
149 /ПФ/
Л. Желева
полска ф., 4 к.
(упражнение)
Делова кореспонденция на полския език (факултатив)
149 /ПФ/
Д. Фатер
полска ф., 4 к.
(упражнение)
Практически полски език IX част
149 /ПФ/
В. Делева
полска ф., 5 к.
(упражнение)
История на полската литература - ІII част
149 /ПФ/
Кр. Янев
полска ф., 4 к.
(упражнение)
Историческа граматика на полския език
149 /ПФ/
В. Делева
полска ф., 4 к.
(лекция)
 
13:00-14:00
 
 
14:00-15:00
 
Практически полски език - III част
149 /ПФ/
Васил Гешев
полска ф., 2 к.
(упражнение)
История на полската литература - І част
149 /ПФ/
Кр. Янев
полска ф., 3 к.
(лекция)
Съвременен полски език - словообразуване и лексикология
149 /ПФ/
Ж. Станчева
полска ф., 3 к.
(лекция)
Историческа граматика на полския език
149 /ПФ/
В. Делева
полска ф., 4 к.
(упражнение)
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
История на полската литература - І част
149 /ПФ/
В. Начева
полска ф., 3 к.
(упражнение)
Съвременен полски език - словообразуване и лексикология
149 /ПФ/
Ж. Станчева
полска ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
Практически полски език ІІІ част
149 /ПФ/
Ж. Станчева
полска ф., 2 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 27.10.2023 г. 15:45
Sofia University, Faculty of Slavic Studies