Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2022/2023 г.
укр.2к 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Практически украински език - III част
428
В.Драгулева
укр.2к
(упражнение)
 
 
 
Комуникативни умения на украински език (факултатив)
430
Р. Камберова
укр.2к
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Старобългарски език - II част
150
И. Христова-Шомова
чешка ф. 2 к. полска ф., 2 к. ср. и х. ф., 2 к. слов. 2к укр.2к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Руски език - I част
159
Ц. Досева
ср. и х. ф., 2 к. укр.2к полска ф., 2 к.
(упражнение)
История на славянските литератури - I част
150
Ани Бурова
укр.2к чешка ф. 2 к. полска ф., 2 к. ср. и х. ф., 2 к. слов. 2к
(лекция)
Съвременен украински език -фонетика и фонология
428
П. Мартинова
укр.2к
(лекция)
Старобългарска литература
150
В. Савова
укр.2к чешка ф. 2 к. ср. и х. ф., 2 к. слов. 2к полска ф., 2 к.
(лекция)
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Практически украински език - III част
428
А. Стаменова
укр.2к
(упражнение)
История на славянските литератури - I част
159
С. Димитрова
ср. и х. ф., 2 к. укр.2к полска ф., 2 к.
(упражнение)
Старобългарска литература
150
В. Савова
чешка ф. 2 к. слов. 2к полска ф., 2 к. укр.2к ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
Антична и западноевропейска литература - II част
135
К.Михайлов
укр.2к полска ф., 2 к. чешка ф. 2 к. ср. и х. ф., 2 к. слов. 2к
(лекция)
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа с текст на украински език (факултатив)
428
А. Стаменова
укр.2к
(упражнение)
Антична и западноевропейска литература - II част
160
К.Михайлов
укр.2к полска ф., 2 к.
(през седмица) (упражнение)
чешка ф. 2 к. слов. 2к ср. и х. ф., 2 к.
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
Старобългарски език - II част
159
чешка ф. 2 к. слов. 2к
Йорданова. К.
укр.2к полска ф., 2 к. ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 10.11.2022 г. 13:50
Sofia University, Faculty of Slavic Studies