Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2023/2024 г.
укр.4к 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
История на българския език
159
М. Димитрова
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. чешка ф., 4 к. слов. 4к укр.4к
(лекция)
Педагогика
148
В. Рачева
ср. и х. ф., 4 к. укр.4к полска ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
Сравнителна граматика на славянските езици
159
М.Радичева
ср. и х. ф., 4 к. чешка ф., 4 к. слов. 4к укр.4к полска ф., 4 к.
(упражнение)
 
09:00-10:00
 
История на украинската литература - ІII част
153к
В. Колев
укр.4к
(лекция)
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Втори славянски език - II част (полски)
154
Васил Гешев
укр.4к
(упражнение)
 
 
 
Практически украински език VII част
430
П. Мартинова
укр.4к
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
История на българския език
159
М. Димитрова
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. укр.4к слов. 4к чешка ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Практически украински език VII част
428
В.Драгулева
укр.4к
(упражнение)
Делова кореспонденция на украинския език (факултатив)
153к
Р. Камберова
укр.4к
(упражнение)
 
 
 
История на украинската литература - ІII част
153к
В. Колев
укр.4к
(упражнение)
 
13:00-14:00
 
Историческа граматика на украинския език
428
А. Стаменова
укр.4к
(лекция)
 
14:00-15:00
 
Сравнителна граматика на славянските езици
150
В. Гешев
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. чешка ф., 4 к. укр.4к слов. 4к
(лекция)
Българска литература от Освобождението до Първата световна война
150
Н. Чернокожев
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. чешка ф., 4 к. слов. 4к укр.4к
(лекция)
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Историческа граматика на украинския език
428
А. Стаменова
укр.4к
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
Педагогика
1 25
К.Теодосиев
ср. и х. ф., 4 к. укр.4к слов. 4к чешка ф., 4 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
Бълг. литература от Освобождението до Първата световна война
159
Б. Борисова
слов. 4к чешка ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. укр.4к полска ф., 4 к.
(през седмица) (упражнение)
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 27.10.2023 г. 15:45
Sofia University, Faculty of Slavic Studies