Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2022/2023 г.
слов.1к 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Антропология на славянските народи
159
слов.1к чешка ф. 1 к.
(упражнение)
 
 
 
Практически словашки език - I част
ІІ фонетичен кабинет
В. Панайотов
слов.1к
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Антропология на славянските народи
160
Н. Папучиев
полска ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. чешка ф. 1 к. укр. 1к слов.1к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
Практически словашки език - I част
439
Ев. Митева
слов.1к
(упражнение)
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Увод в славянската филология
160
Н. Иванова
укр. 1к чешка ф. 1 к. ср. и х. ф., 1 к. слов.1к полска ф., 1 к.
(лекция)
Практически словашки език - I част
439
В. Гечова
слов.1к
(упражнение)
Увод в славянската филология
159
Н. Иванова
чешка ф. 1 к. полска ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. укр. 1к слов.1к
(лекция)
Исторически и културни реалии на Чехия и Словакия
150
Вл. Пенчев
чешка ф. 1 к. слов.1к
(лекция)
 
13:00-14:00
 
 
14:00-15:00
 
Теория на литературата - I част
137
А. Личева
полска ф., 1 к. чешка ф. 1 к. ср. и х. ф., 1 к. укр. 1к слов.1к
(лекция)
Правоговор и правопис на словашкия език (Факултатив)
439
В. Гечова
слов.1к
(упражнение)
Общо езикознание - I част
137
Д. Младенова
полска ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. укр. 1к чешка ф. 1 к. слов.1к
(лекция)
Практически словашки език - I част
439
Ев. Митева
слов.1к
(упражнение)
 
15:00-16:00
 
 
16:00-17:00
 
Теория на литературата
159
ср. и х. ф., 1 к. укр. 1к полска ф., 1 к.
Е. Стоянов
чешка ф. 1 к. слов.1к
(през седмица) (упражнение)
 
 
 
Общо езикознание - I част
159
Д. Младенова
укр. 1к ср. и х. ф., 1 к. полска ф., 1 к.
(през седмица) (упражнение)
чешка ф. 1 к. слов.1к
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 10.11.2022 г. 13:50
Sofia University, Faculty of Slavic Studies