Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2022/2023 г.
428 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Практически украински език - III част
428
В.Драгулева
укр.2к
(упражнение)
Практически украински език - I част
428
Лектор
укр. 1к
(упражнение)
Практически украински език - I част
428
А. Стаменова
укр. 1к
(упражнение)
Правоговор и правопис на украински език (факултатив)
428
Л. Желева
укр. 1к
(упражнение)
Практически украински език IX част
428
П. Мартинова
укр. 5к
(упражнение)
 
09:00-10:00
 
 
10:00-11:00
 
Практически украински език - I част
428
А. Стаменова
укр. 1к
(упражнение)
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
Съвременен украински език -фонетика и фонология
428
П. Мартинова
укр.2к
(лекция)
Практика на превода на украинския език
428
Р. Камберова
укр. 5к
(упражнение)
История на украинския книжовен език
428
А. Стаменова
укр. 5к
(лекция)
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Практически украински език - III част
428
А. Стаменова
укр.2к
(упражнение)
 
 
 
Стилистика на украинския език
428
Р. Камберова
укр. 5к
(лекция)
История на украинския книжовен език
428
А. Стаменова
укр. 5к
(упражнение)
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа с текст на украински език (факултатив)
428
А. Стаменова
укр.2к
(упражнение)
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 10.11.2022 г. 13:50
Sofia University, Faculty of Slavic Studies