Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2022/2023 г.
430 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Делова кореспонденция на украинския език (факултатив)
430
Р. Камберова
укр.4к
(упражнение)
Комуникативни умения на украински език (факултатив)
430
Р. Камберова
укр.2к
(упражнение)
Практически украински език V част
430
Р. Камберова
укр.3к
(упражнение)
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Практически украински език VII част
430
П. Мартинова
укр.4к
(упражнение)
Практически украински език VII част
430
В.Драгулева
укр.4к
(упражнение)
Лексика и фразеология на украинския език - I част (факултатив)
430
Лектор
укр.3к
(упражнение)
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Съвременен украински език - словообразуване и лексикология
430
П. Мартинова
укр.3к
(лекция)
 
12:00-13:00
 
Практически украински език V част
430
Р. Камберова
укр.3к
(упражнение)
Практически украински език IX част
430
Лектор
укр. 5к
(упражнение)
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
Съвременен украински език - словообразуване и лексикология
430
П. Мартинова
укр.3к
(упражнение)
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 10.11.2022 г. 13:50
Sofia University, Faculty of Slavic Studies