Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2023/2024 г.
430 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Работа с текст на украински език (факултатив)
430
Лектор
укр.2к
(упражнение)
 
 
 
Комуникативни умения на украински език (факултатив)
430
Лектор
укр.2к
(упражнение)
Практически украински език - III част
430
А. Стаменова
укр.2к
(упражнение)
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Съвременен украински език -фонетика и фонология
430
П. Мартинова
укр.2к
(лекция)
 
 
 
Практически украински език VII част
430
П. Мартинова
укр.4к
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
Практически украински език IX част
430
П. Мартинова
укр. 5к
(упражнение)
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Практически украински език IX част
430
В.Драгулева
укр. 5к
(упражнение)
 
 
 
Стилистика на украинския език
430
Р. Камберова
укр. 5к
(лекция)
 
15:00-16:00
 
 
 
 
Практика на превода на украинския език
430
Р. Камберова
укр. 5к
(упражнение)
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 27.10.2023 г. 15:45
Sofia University, Faculty of Slavic Studies