Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2022/2023 г.
437 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Практически словашки език - III част
437
Д. Иванова
слов. 2к
(упражнение)
Работа с текст на словашкия език (факултатив)
437
Д. Иванова
слов. 2к
(упражнение)
 
 
 
Съвременен словашки език - словообразуване и лексикология
437
Д. Иванова
слов. 3
(лекция)
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Практически словашки език V част
437
Д. Иванова
слов. 3
(упражнение)
История на словашкия книжовен език
437
В. Панайотов
слов. 5к
(лекция) (упражнение)
Съвременен словашки език - словообразуване и лексикология
437
Д. Иванова
слов. 3
(упражнение)
Практически словашки език VII част
437
Ев. Митева
слов. 4к
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
Практически словашки език IX част
437
Д. Иванова
слов. 5к
(упражнение)
 
12:00-13:00
 
Практически словашки език - III част
437
Д. Иванова
слов. 2к
(упражнение)
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
Практически словашки език V част
437
В. Гечова
слов. 3
(упражнение)
Практика на превода на словашкия език
437
Ев. Митева
слов. 5к
(упражнение)
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Втори славянски език - II част (словашки)
437
П.Николова
чешка ф., 4 к.
(упражнение)
Лексика и фразеология на словашкия език - I част (факултатив)
437
В. Гечова
слов. 3
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 10.11.2022 г. 13:50
Sofia University, Faculty of Slavic Studies