Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2022/2023 г.
439 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Съвременен словашки език -фонетика и фонология
439
В. Панайотов
слов. 2к
(лекция)
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Практически словашки език VII част
439
В. Гечова
слов. 4к
(упражнение)
Практически словашки език IX част
439
В. Гечова
слов. 5к
(упражнение)
Комуникативни умения на словашки език (факултатив)
439
В. Гечова
слов. 2к
(упражнение)
Практически словашки език - I част
439
Ев. Митева
слов.1к
(упражнение)
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Делова кореспонденция на словашкия език (факултатив)
439
В. Гечова
слов. 4к
(упражнение)
Практически словашки език - I част
439
В. Гечова
слов.1к
(упражнение)
Комуникативни умения на словашки език (факултатив)
439
В. Гечова
слов. 2к
(упражнение)
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Правоговор и правопис на словашкия език (Факултатив)
439
В. Гечова
слов.1к
(упражнение)
Стилистика на съответния славянски език
439
В. Панайотов
слов. 5к
(лекция)
Практически словашки език - I част
439
Ев. Митева
слов.1к
(упражнение)
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 10.11.2022 г. 13:50
Sofia University, Faculty of Slavic Studies