Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2022/2023 г.
слов. 4к 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Втори език (чешки)
160-В
Е. Македонска
слов. 4к
(упражнение)
 
 
 
Сравнителна граматика на славянските езици
160
М.Радичева
ср. и х. ф., 4 к. чешка ф., 4 к. слов. 4к укр.4к полска ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Практически словашки език VII част
439
В. Гечова
слов. 4к
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
История на словашката литература - ІII част
159
С. Димитрова
слов. 4к
(лекция)
Практически словашки език VII част
437
Ев. Митева
слов. 4к
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
Историческа граматика на словашкия език
153к
В. Панайотов
слов. 4к
(лекция) (упражнение)
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Делова кореспонденция на словашкия език (факултатив)
439
В. Гечова
слов. 4к
(упражнение)
История на българския език
150
М. Димитрова
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. чешка ф., 4 к. слов. 4к укр.4к
(лекция)
История на словашката литература - ІII част
160-В
С. Димитрова
слов. 4к
(лекция)
 
13:00-14:00
 
История на словашката литература - ІII част
154
Т. Бончева
слов. 4к
(упражнение)
 
14:00-15:00
 
Сравнителна граматика на славянските езици
150
В. Гешев
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. чешка ф., 4 к. укр.4к слов. 4к
(лекция)
Българска литература от Освобождението до Първата световна война
150
Б. Борисова
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. чешка ф., 4 к. слов. 4к укр.4к
(лекция)
 
 
 
 
15:00-16:00
 
История на българския език
150
М. Димитрова
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. укр.4к слов. 4к чешка ф., 4 к.
(упражнение)
История на словашката литература - ІII част
158
Т. Бончева
слов. 4к
(упражнение)
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
Бълг. литература от Освобождението до Първата световна война
148
Б. Борисова
слов. 4к чешка ф., 4 к.
(упражнение)
ср. и х. ф., 4 к. укр.4к полска ф., 4 к.
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 10.11.2022 г. 13:50
Sofia University, Faculty of Slavic Studies