Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2023/2024 г.
слов. 4к 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
История на българския език
159
М. Димитрова
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. чешка ф., 4 к. слов. 4к укр.4к
(лекция)
Историческа граматика на словашкия език
153к
В. Панайотов
слов. 4к
(лекция) (упражнение)
 
 
 
Сравнителна граматика на славянските езици
159
М.Радичева
ср. и х. ф., 4 к. чешка ф., 4 к. слов. 4к укр.4к полска ф., 4 к.
(упражнение)
 
09:00-10:00
 
 
 
 
История на словашката литература - ІII част
159
Д.Григоров
слов. 4к
(лекция)
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
История на българския език
159
М. Димитрова
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. укр.4к слов. 4к чешка ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Втори език (чешки)
160-В
Е. Македонска
слов. 4к
(упражнение)
Практически словашки език VII част
439
В. Гечова
слов. 4к
(упражнение)
Практически словашки език VII част
437
Д. Иванова
слов. 4к
(упражнение)
Практически словашки език VII част
154
Д. Иванова
слов. 4к
(упражнение)
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Сравнителна граматика на славянските езици
150
В. Гешев
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. чешка ф., 4 к. укр.4к слов. 4к
(лекция)
Българска литература от Освобождението до Първата световна война
150
Н. Чернокожев
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. чешка ф., 4 к. слов. 4к укр.4к
(лекция)
Делова кореспонденция на словашкия език (факултатив)
437
В. Гечова
слов. 4к
(упражнение)
История на словашката литература - ІII част
160-В
Т. Бончева
слов. 4к
(упражнение)
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
Педагогика
1 25
ср. и х. ф., 4 к. укр.4к слов. 4к чешка ф., 4 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
Бълг. литература от Освобождението до Първата световна война
159
Б. Борисова
слов. 4к чешка ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. укр.4к полска ф., 4 к.
(през седмица) (упражнение)
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 25.9.2023 г. 16:34
Sofia University, Faculty of Slavic Studies