Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2022/2023 г.
Д.Савова 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Съвременен сръбски и хърватски език - словообразуване и лексикология
109
Д.Савова
ср. и х. ф., 3 к.
(лекция)
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Практически сръбски и хърватски език - I част
109
Д.Савова
ср. и х. ф., 1 к.
(упражнение)
Работа с текст на сръбския и хърватския език (факултатив)
109
Д.Савова Р. Стефчева
ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
 
 
 
Практически сръбски и хърватски език - I част
109
Д.Савова
ср. и х. ф., 1 к.
(упражнение)
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Съвременен сръбски и хърватски език - словообразуване и лексикология
109
Д.Савова
ср. и х. ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
Практически сръбски и хърватски език - I част
109
Д.Савова
ср. и х. ф., 1 к.
(упражнение)
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 10.11.2022 г. 13:50
Sofia University, Faculty of Slavic Studies