Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2023/2024 г.
В. Гечова 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
Практически словашки език - III част
439
В. Гечова
слов. 2к
(упражнение)
Практически словашки език V част
439
В. Гечова
слов. 3
(упражнение)
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Правоговор и правопис на словашкия език (факултатив)
ІІ фонетичен кабинет
В. Гечова
слов.1к
(упражнение)
Комуникативни умения на словашки език (факултатив)
439
В. Гечова
слов. 2к
(упражнение)
Лексика и фразеология на словашкия език - I част (факултатив)
439
В. Гечова
слов. 3
(упражнение)
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Практически словашки език VII част
439
В. Гечова
слов. 4к
(упражнение)
 
 
 
Практически словашки език IX част
439
В. Гечова
слов. 5к
(упражнение)
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
Делова кореспонденция на словашкия език (факултатив)
437
В. Гечова
слов. 4к
(упражнение)
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 27.10.2023 г. 15:45
Sofia University, Faculty of Slavic Studies