Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2022/2023 г.
В. Гечова 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Практически словашки език VII част
439
В. Гечова
слов. 4к
(упражнение)
Практически словашки език IX част
439
В. Гечова
слов. 5к
(упражнение)
Комуникативни умения на словашки език (факултатив)
439
В. Гечова
слов. 2к
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Делова кореспонденция на словашкия език (факултатив)
439
В. Гечова
слов. 4к
(упражнение)
Практически словашки език - I част
439
В. Гечова
слов.1к
(упражнение)
Комуникативни умения на словашки език (факултатив)
439
В. Гечова
слов. 2к
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Правоговор и правопис на словашкия език (Факултатив)
439
В. Гечова
слов.1к
(упражнение)
Практически словашки език V част
437
В. Гечова
слов. 3
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
Лексика и фразеология на словашкия език - I част (факултатив)
437
В. Гечова
слов. 3
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 10.11.2022 г. 13:50
Sofia University, Faculty of Slavic Studies