Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2023/2024 г.
Г. Петкова 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Руска литература на ХХ и XXI век
160
Г. Петкова
БФ, 3 к., 4 гр.
(упражнение)
 
 
 
Руска литература на ХХ и XXI век
160
Г. Петкова
БФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
Руска литература на ХХ и XXI век
159
Г. Петкова
полска ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. чешка ф., 3 к. укр.3к слов. 3
(лекция)
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Руска литература на ХХ и XXI век
135
Г. Петкова
БФ, 3 к., 2 гр.
(упражнение)
 
 
 
Руска литература на ХХ и XXI век
160
Г. Петкова
БФ, 3 к., 5 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
Руска литература на XX и XXI век
159
Г. Петкова
полска ф., 3 к. укр.3к ср. и х. ф., 3 к.
(през седмица)
чешка ф., 3 к. слов. 3
(упражнение)
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 27.10.2023 г. 15:45
Sofia University, Faculty of Slavic Studies