Print

 

 

Поправителна сесия за студентите редовно обучение - август/септември 2022 г.

 

 

Катедра по български език

Катедра по българска литература

Катедра по общо, индоевропейско и балканско езикознание

Катедра по теория на литературата

Катедра по кирилометодиевистика

Катедра по славянско езикознание

Катедра по славянски литератури

Катедра по руски език

Катедра по руска литература

Катедра по методика