Триод постен от първата четвърт на XV век, Зогр. 1

Общо наименование: Триод постен. Страна: Гърция. Място: Атон, Света Гора. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 1. Каталог: 1. 1  Своден каталог: 1013. 2  Предишен каталог: 79. 3  Предишен номер в ръкописа: 109. 4  5  Предишна сигнатура: I.а.1. 6  Предишна сигнатура: I.б.1. 7 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Плътна и гладка Водни знаци: Два кръга пресечени с черта подобен Mošin, Traljić 1957 , Nr 1962 от XIV/10 (1386 г.) ; Ножици подобен Лихачев 1899 , Nr 841 от 1412 . Листове: 298 ff. Размери: 250 x 190 mm (листове);
Фолиация: Библиотечна фолиация с молив, горе вдясно.
Състояние: Началните листове са повредени при преподвързването и на вътрешната им части текстът не се чете. Ръкописът е подлепян допълнително с бяла хартия, което допълнително е направило текстът нечетим.
Оформяне на страницата: 1 кол., 27 реда на страница;
Мастило: Черно за текста и червено за инициалите и указанията. Писано е с два вида червено мастило. Едното е избледняло с времето и има жълтеникав цвят. То се среща главно в указанията.
Украса

Червени растително-геометрични инициали.

Подвързия

Нова, библиотечна, картон облечен в плат с кожен гръб.

Книжовници

А. книжовник

(ff. 1-296v) . Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден, разреден, писан от неопитна ръка
Едноеров, безюсов

Б. книжовник

(296.13-17) . Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав
Едноеров, безюсов

В. книжовник

(f. 296.18-20) . Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден, разреден, от неопитна ръка
Едноеров, безюсов

Съдържание

Постен триод . Започва от седмицата на Митаря и Фарисея и завършва с троичните в петък на 6-та неделя от поста.

Трьпѣсенець съ б(г҃)мь починае(м) ѿ мытарꙗ и фарисеа· даже до соу(б҃) ( ... ) [ лазара ]

Допълнения
  • (296v.20) . Изписани цифрите ѕ з н ѳ, които в предишни описи се определя като годината 6959 (= 1451 г.), но буквите са оградени в кръг
  • (Защитен лист) .
    Триодъ постний –
    XVII в.

История

Дата на написване: 15. век, първа четвърт. Материали, съпътстващи ръкописа (На гърба на предната корица) . Добавен напечатан текст с кратко описание: 1. Триод постен от XV в. 296 л. хар
тия. Сръбска редакция.
Отд. Ia/б?/1
Илински, № 79
Заб. Ръкописът може да бъде и от края
на XIV в. Има воден знак два пресечени кръга.

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография