Требник и Кормчая и антилатински съчинения от първата третина на XV и от XVI в., Зогр. 13

Общо наименование: Требник. Общо наименование: Кормчая. Общо наименование: Антилатински съчинения. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 13. Каталог: 13. 1  Своден каталог: 987. 2  Предишен каталог: 115. 3  Предишен каталог: 13. 4  Предишна сигнатура: I.в.2. 5  Предишна сигнатура: I.б.2.

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Листове: 434 ff. Размери: 280 x 190 mm (листове);

История

Материали, съпътстващи ръкописа (На гърба на предната корица) . Добавен напечатан текст с кратко описание:
13. ВЕЛИК ТРЕБНИК и КОРМЧАЯ. 434 л.
хартия. XV и XVI в. Сръбска редакция.
Отд. Iб (в?) 2
Илински, № 115

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография

Част 1

Кодикологични данни

Материал: Хартия. В трите части различна. Водните знаци не личат добре и не могат да бъдат идентифицирани. Два типа Водни знаци: Трихълмие с кръст ; Кораб с буква М . Дракон .
Състояние: Без начало и край. Липси има и в средата.
Оформяне на страницата: 1 кол., 26 реда на страница;
Украса

Растително-геометрични инициали

Книжовници

А. книжовник

(1r-258v) . Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден, правилен, обработен
Безюсов (български) Идентичен почерк с този на ръкопис 3/8 от Рилския манастир.

Съдържание

Требник. Съдържа чиновете на Требника, в това число за погребение на мирянин, за освещаване на водата в навечерието на Богоявление, за 1 август, за Неделя на Петдесетница; за обновление на храма; за поставяне на свещеник, епикоп, игумен. Молитви. Чин на изповедание и молитви за причастие; Канони: за бездъждие; при лошо време. Молитви: за страшна и внезапна смърт, покаянна молитва; към Богородица; Канони и последования за бездъждие и за умрял

История

Дата на написване: 15. век, среда.

Част 2

(260r–434v) .

Книжовници

Б. книжовник

(260r-434v) . Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден, правилен.
Рашки

Съдържание

Антилатински съчинения. Съдържание. Правила (85) на светите апостоли с тълкувания. Правила на вселенските събори с тълкувания. Послания на св. Василий Велики към Амфилохий Иконийски и към Григорий презвитер. Послания на Генадий, патриарх Константинополски за вземащите злато; Послание на св. Тарасий, архиеп. Константинополски към папа Адриан. Въпроси монаси и отговори на Събора в Константинопол при патриарх Николай и цар Михаил Комнин. Отговор на Йоан Китрошки на еп. Кавасила за антиминсите. Писание на Домник, архиеп. Венециански на патриарх Петър Антиохийски за своята ерес. Изложение на Михаил Синкел за православната вяра и др. антилатински съчинения. За сътворението на света от различни летописци (продължение на Хрониката на Георги Амартол, съставена от Симеон Логотет).

История

Дата на написване: 16. век.

Част 3

(259r–259v) .

Книжовници

В. книжовник

(259r-259v) . Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав

Съдържание

История

Дата на написване: 16. век.

Фрагмент 4

Индивидуално название: Зогр. 13. Петербургска част. Страна: Русия. Място: Санкт Петербург. Сбирка: Основное собрание, ф. 550 Атрибуция на Жана Левшина

Съдържание

Част от Требника. Съдържа края на статията „За скверните богове елински“ – избор от тълкувания от словата на Григорий Богослов и начало от избрани части от изречения на Евагрий Философ.

История

Произход: Листът е взет от Порфирий Успенски от Зографския манастир и е бил част от неговата сбирка, преди да попадне в Основното ръкописно събрание на библиотеката..

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие на сайта на РНБ, Санкт Петербург

Библиография

  • Отчет Императорской публичной библиотеки за 1883 г. СПб., 1885. С. 73-74.
  • Краткий обзор собрания рукописей, принадлежавшего преосвященному епископу Порфирию, а ныне хранящегося в Императорской публичной библиотеке. СПб., 1885. с. 63–64, № 46