Четириевангелие от първата четвърт на XVI в., Зогр. 29

Общо наименование: Евангелие. Конкретно наименование: Четириевангелие. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 29. Каталог: 29. 1  Своден каталог: 188. 2  Предишен каталог: 35. 3  Предишен номер в ръкописа: 32. 4  Предишна сигнатура: I.в.9. 5 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Тънка и грапава Водни знаци: Трилистник със завита дръжка подобен Briquet 1923 , Nr 6241 от 1480–1506 г. ; Листове: 288 ff. Размери: 302 x 200 mm (листове);
Състояние: Липсват два или три листа от началото
Оформяне на страницата: 1 кол., 20–22 реда на страница;
Украса

Украса в балкански стил: заставки от еднолинейни кръгове пред всяко евангелие и инициали от плетеничен и геометрично-растителен тип.

Подвързия

Нова, библиотечна

Книжовници

А. книжовник

Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав
Двуеров, двуюсов (търновски)

Съдържание

Четириевангелие. С оглавления и предисловия на Теофилакт Охридски. Таблица на евангелските четива през годината. Месецослов. Таблица с евангелските четива от Неделя на митаря и фарисея до Страстната седмица. Указател на възкресните евангелия и евангелията за всяка потреба. Възкресни евангелия и апостолски четива за литургията по гласове.
1. (1r–9r) . Таблица на евангелските четива през годината по недели и дни.
2. (9r–10v) . Съдържание на главите от евангелието на св. еванг. Матей. Заглавие: Еже ѿ Ма(т꙽)ѳеа ст҃го еѵ(г҃)лїа главы
3. (11r–13r) . Предисловие от Тълкуванията към Евангелието на св. еванг. Матей от Теофилакт Охридски. Заглавие: Ѳеѡфілакта ар(х)иеп(с҃)па ѡхри(д)скаго. прѣдисловїе еѵ(г)лїа єже ѿ маѳеа
4. (14r–83v) . Евангелие от св. еванг. Матей. Заглавие: Еже ѿ Маѳеа ст҃ое еѵ(г҃)лїе
5. (83v–84v) . Съдържание на главите от евангелието на св. еванг. Марко. Заглавие: Главы є҆ѵ(г҃)лї́а еже ѿ марка
6. (84v–86r) . Предисловие от Тълкуванията към Евангелието на св. еванг. Марко от Теофилакт Охридски. Заглавие: Прѣ(д)словїе еже ѿ Ма(р҃)ка ст҃го еѵ(г҃)лїа
7. (87r–133v) . Евангелие от св. еванг. Марко. Заглавие: Е҆же ѿ Марка ст҃ое еѵ(г҃)лїе
8. (133v–135v) . Съдържание на главите от евангелието на св. еванг. Лука. Заглавие: Єже ѿ лꙋкы ст҃го є҆у(г҃)лїа главы
9. (135v–136r) . Предисловие от Тълкуванията към Евангелието на св. еванг. Лука от Теофилакт Охридски. Заглавие: Прѣ(д)словїе еже ѿ лꙋкы ст҃го еѵ(г҃)лїа
10. (137r–218v) . Евангелие от св. еванг. Лука. Заглавие: Еже ѿ Лꙋкы ст҃ое еѵ(г҃)лїе
11. (219r) . Съдържание на главите от евангелието на св. еванг. Йоан. Заглавие: Главы еѵ(г)лїа еже ѿ іѡанна
12. (219r–221v) . Предисловие от Тълкуванията към Евангелието на св. еванг. Йоан от Теофилакт Охридски. Заглавие: Прѣ(д)сло́вїе еже ѿ іѡа(н҃)на ст҃го еѵ(г҃)лїа
13. (223r–280v) . Евангелие от св. еванг. Йоан. Заглавие: Єже ѿ іѡанна ст҃ое еу(г҃)лїе
14. (281r–284v) . Месецослов. Славянски светци не са застъпени
15. (284v–286v) . Таблица на евангелските четива за Неделята на митаря и фарисея, за съботите и неделиет на през Великия пост, на 12-те евангелия, на 11-те утринни евангелия и на евангелските четива за различни треби.
16. (286v–287v) . Таблица за гласовете, за възкресните утринни евангелия и за апостолските и евангелски четива на литургията.
Допълнения
  • (ff. 13v, 86v, 135v, 222v). Добавени от друга ръка тропари за съответния евангелист.
  • (1v) . с полукурсив: + Мл(с҃)тїю бж҃їю іѡ҃а алеѯа(н҃)дрꙋ воевода
  • (13v) . с червено мастило имена за споменаване: Пера, Радѣ, Смиланка, Рꙋсо, Невенка, Доћа
  • (286v) . имена за помен с гръцко писмо: Σαρανδα, Μαβρουδώ, Σαφηρού, Τοδωρή, Κιτζη, Νατά, Μαριωλα, Ραηδω, Νικολα, Οργήληλη + Παουνου, Τωδωρου, Κατηνκο, Νηφητζη, Ηληνκα, Κιτζη, Τωδωρι, Νατη, Γενακι, Νατζη, Πενκου, Νικολα
  • (286v, по-долу) . от друга ръка: Ὁ ἠπίτροπος τῆς Ἱερᾶς μονῆς τοῦ Ζωγράφου προιγούμενος Γενάδιος.

История

Дата на написване: 16. век, начало. Място на написване: Влахо-молдавски произход. Материали, съпътстващи ръкописа (На гърба на предната корица) . Добавен напечатан текст с кратко описание:
32. ЧЕТИРИЕВАНГЕЛИЕ от XVI в. 288 л. хар
тия. Влахобъгарска редакция
Отд. I в (б?) 9
Илински, № 35

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография