Четириевангелие от първата половина на XIV век, Зогр. 52

Общо наименование: Евангелие. Конкретно наименование: Четириевангелие. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 52. Каталог: 52. 1  Своден каталог: 132. 2  Предишен каталог: 24. 3  Предишен каталог: 6. 4  Предишен каталог: 52. 5  Предишна сигнатура: I.е5. 6 

Кодикологични данни

Материал: Пергамент. Гладък и грапав, но добре обработен. Листове: 116 ff. Размери: 210 x 140 mm (листове); 160 x 88 mm (текст)
Състояние: Добро състояние. Без начало и край. В началото липсват 153 листа (19 тетради и първият лист от 20). Липсват 4 или 5 листа от края. Между лл. 6 и 7, 102 и 103, 108 и 109 липсва по един лист.
Оформяне на страницата: 1 кол., 24–25 реда на страница;
Украса

  • (44r) . Малка плетенична заставка.
  • (ff. 100r, 108v). Плетенични заставки с тератологични елементи.

(43v) . Голяма концовка.

Подвързия

Нова, библиотечна.

Книжовници

книжовник

Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Устав, среден, правилен
Език Западнобългарски произход, преписан от източнобългарски извод. Двуеров, двуюсов

Съдържание

Четириевангелие. Започва от Лук. 10:40. Пред Евангелието от Йоан – оглавление. Указател за евангелските четива. Месецослов.
(43v) .

Бележка на писача

История

Дата на написване: 14. век, първа половина.

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография