Радомиров псалтир от XIII век, Зогр. 59

Общо наименование: Псалтир. Индивидуално название: Радомиров псалтир. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 59. Каталог: 59. 1  Предишен каталог: 1. 2  Предишен каталог: 47. 3  Предишен каталог: 60. 4  Предишен каталог: 17. 5  Предишен каталог: 5? или 9. 6  Предишна сигнатура в ръкописа: I.е.13. 7  Предишна сигнатура: I.д.13. 8 

Кодикологични данни

Материал: Пергамент. Различен по цвят и дебелина, не много добре обработен, грапав. Листове: 172 ff. Размери: 145 x 100 mm (листове); 94 x 70 mm (текст)
Състояние: Сравнително добре запазен ръкопис. Към края листовете за замърсени, със следи от влага, някои листове в средата са поокъсани. Липсват доста листове: 2 листа в началото, 40 листа между л. 5 и 6, 1 лист между 68 и 69, между лл. 133 и 134 – три листа (един от тях е в сбирката на Порфирий Успенски в РНБ, Санкт Петербург), между 171 и 172 - лист.
Оформяне на страницата: 1 кол., 19 реда на страница;
Украса

Богато орнаментирана с умело украсени заставки и инициали в плетеничен и тератологичен стил.

Подвързия

Нова, библиотечна, дебел картон с платно, на гърба кожа.

Книжовници

книжовник

Радомир дякон
Писмо: Кирилица. Устав, дребен
Език Български произход Едноеров (с ь), двуюсов

Съдържание

Псалтир. Съдържа: Указания за четенето на Псалтира, самият текст на Псалтира, който започва с Пс. 27:2, поради липсва на листове, Библейските песни, които прекъсват с края на седмата, таблица на златните числа, текстът „Как Саул гонеше Давид“, Таблица за четене на псалтирните четива през големите празници. Завършва с канон за полунощница на глас 6, без край.

История

Дата на написване: 13. век. Материали, съпътстващи ръкописа (На гърба на предната корица) . Добавен напечатан лист с текст и кратко описание: 60. РАДОМИРОВ ПСАЛТИР от XIII в. 172
листа пергамент. Българска редакция.
Отд. Iд 13
Илински, № 47.

Допълнителни сведения

Библиография

Фрагмент

Индивидуално название: Радомиров Псалтир. Петербургска част. Страна: Русия. Място: Санкт Петербург. Хранилище: Руска национална библиотека. Сбирка: Порфирий Успенский Сигнатура: О.п.I.11.

Кодикологични данни

Подвързия

Нова библиотечна подвързия

Съдържание

Започва от края на 124 псалм и прекъсва в началото на псалм 126.

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Руската национална библиотека.

Библиография

  • Славянские рукописи болгарского происхождения в Российской национальной библиотеке – Санкт-Петербург. Б. Христова, В. Загребин, Г. Енин, Е. Шварц. София, 2009. № 17.
  • Шмидт 1984: № 301
  • Гранстрем Е.Э. Описание русских и славянских пергаменных рукописей: Рукописи русские, болгарские, молдовлахийские, сербские. Л., 1953 (ГПБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. Труды отдела рукописей). С. 82.
  • Краткий обзор собрания рукописей, принадлежавшего преосвященному епископу Порфирию, а ныне хранящегося в Императорской публичной библиотеке. СПб., 1885. с. 41–42. 41.
  • Отчет Императорской публичной библиотеки за 1883 г. СПб., 1885. С. 51–52.