Миней за ноември от 1653 г., Зогр. 67

Общо наименование: Миней. Конкретно наименование: Миней за април. Страна: Гърция. Място: Света Гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 67. Каталог: 67. 1  Предишен каталог: 94. 2  Предишна сигнатура: II.а.6. 3 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. От два типа: 1) плътна и грапава; 2) тънка и гладка Водни знаци: Котва в кръг със звезда и полумесец AG с трифил отгоре подобен Мошин, Гроздановић-Пајић 1963 от 1635–1646 ; Корона в кръг с трифил 1B с трифил отгоре подобен Mošin 1973 , Nr 2187 от 1651 . Три луни GBZ с трифил отгоре подобен Гроздановић-Пајић 1968 , Nr 534 . Листове: 173 ff. Размери: 285 x 190 mm (листове);
Състояние: В добро състояние. Липсва само 1 лист.
Оформяне на страницата: 1 кол., 31 реда на страница;
Украса

(1r) . Плетенична заставка в балкански стил

Геометрично-растителни инициали в червено

Книжовници

книжовник

Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден, правилен. Етрополски тип
Безюсов (български)

Съдържание

История

Дата на написване: 1653.

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография