Стишен пролог за март-август от средата на XV век, Зогр. 81

Общо наименование: Пролог. Конкретно наименование: Пролог стишен за март – август. Страна: Гърция. Място: Атон, Света Гора. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 81. Каталог: 81. 1  Предишен каталог: 172. 2  Предишна сигнатура: II.б.3. 3  Предишна сигнатура: II.в.3.

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Едната е по-плътна, другата е по-тънка и светла. Водните знаци са две групи. Първата – от началото на XV в.: Водни знаци: Буква M много подобен Briquet 1923 , Nr 8361 от 1392 ; Камбана подобен Briquet 1923 , Nr 4034 от 1400 (до 1418) . Два кръга, пресечени с черта подобен Briquet 1923 , Nr 3175 от 1401–1417 . Лък подобен Briquet 1923 , Nr 809 от 1409 . Втората група знаци са от края на XV в. Ножици (I вариант) подобен Briquet 1923 , Nr 3748 от 1467 . Ножици (II вариант) подобен Briquet 1923 , Nr 3723 от 1490–1493 . Листове: 364 ff. Размери: 265 x 175 mm (листове);
Състояние: Из ръкописа има липси, а при новото подвързване са добавени 10 празни листа
Оформяне на страницата: 1 кол., 26 реда на страница;
Украса

Растително-геометрични инициали в червено

Подвързия

Нова, библиотечна.

Книжовници

А. книжовник

Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден, правилен и разреден
Сръбска редакция

История

Дата на написване: 15. век, среда.

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография