Октоих (V–VIII гл.) от началото на XVI век., Зогр. 82

Общо наименование: Октоих. Конкретно наименование: Октоих V–VIII глас. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 82. Каталог: 82. 1  Предишен каталог: 64. 2  Предишна сигнатура: II.б.4. 3 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Тънка, грапава и жълтеникава Водни знаци: Ръка от типа на вариантите у Briquet 1923 от втората половина на от 16 в. ; Листове: 298 ff. Размери: 270 x 190 mm (листове);
Състояние: В началото и края липсват по три листа
Оформяне на страницата: 1 кол., 26 реда на страница;
Украса

Геометрично-растителни инициали

Подвързия

Нова, библиотечна

Книжовници

А. книжовник

Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден, неправилен и неравномерен
Двуеров, двуюсов, търновски

Съдържание

Октоих за V–VIII глас

История

Дата на написване: 16. век, начало. Място на написване: Молдавски произход.

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография