Октоих въкресен (Служебен шестоднев) от втората четвърт на XVI век., Зогр. 85

Общо наименование: Октоих. Конкретно наименование: Октоих възкресен. Конкретно наименование: Шестоднев служебен. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 85. Каталог: 85. 1  Предишен каталог: 71. 2  Предишна сигнатура: II.б.7. 3  Предишна сигнатура: II.в.7.
Два типа: по-тънка и по-плътна, но все грапава Котва в кръг и три луни ; 4  171 ff. 290 x 200 mm
Без начало и без край.
124

Червени растително-геометрични инициали

Нова, библиотечна

А.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, правилен и изискан (етрополски тип)
Безюсов (ресавски)
Октоих възкресен (Служебен шестоднев)
17. век, втора четвърт. Етрополски манастир „Св. Троица“.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.