Октоих (V–VIII гл.) от втората четвърт на XV век., Зогр. 97

Общо наименование: Октоих. Конкретно наименование: Октоих V–VIII глас. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 97. Каталог: 97. 1  Предишен каталог: 73. 2  Предишна сигнатура: II.г.6. 3  Предишна сигнатура: II.в.6.

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Тънка и грапава Водни знаци: Трихълмие подобен Вутова 1984 , Nr 590 от 1419–1423 ; Листове: 227 ff. Размери: 280 x 195 mm (листове);
Състояние: В началото и края липсват по един лист
Оформяне на страницата: 1 кол., 29 реда на страница;
Украса

Червени геометрични инициали

Подвързия

Нова, библиотечна

Книжовници

А. книжовник

Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден неправилен
Руска редакция

Съдържание

Октоих за V–VIII глас

История

Дата на написване: 15. век, втора четвърт.

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография