Богословие на Йоан Дамаскин от третата четвърт на XIV век, Зогр. 125

Общо наименование: Богословие на Йоан Дамаскин. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 125. Каталог: 125. 1  78. 2  Предишен каталог: 154. 3  Предишна сигнатура: II.д.12. 4  Предишна сигнатура: II.е.12. 5 
Плътна и грапава, тъмна на цвят. Камбана от типа на образците у Briquet 1923 , Nr 4019 1358–1361 ; Лък — подобен Mošin, Traljić 1957 , Nr 362 1360–1370 . Везни — подобен Mošin, Traljić 1957 , Nr 848 1360–1370 . Арбалет — подобен Mošin, Traljić 1957 , Nr 259 1363 . 227 ff. 260 x 195 mm
120

(1r) . Малка геометрична заставка с кръстния мотив в червено;

Червени растително-геометрични инициали.

Нова, библиотечна.

Анонимен
Кирилица. Устав, търновски, литургичен. Глаголица. На л. 3r запазени отделни глаголически букви

Правопис: Двуеров, двуюсов

Богословие на Йоан Дамаскин
14. век, трета четвърт.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Страна: Русия. Санкт Петербург Хранилище: РНБ. Сигнатура: F.I.641.
1 f.