Сборник от XIV век, Зогр. 132

Общо наименование: Сборник. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 132. Сигнатура: Zographou III.a.7, . Каталог: 132.. 1 

Червени геометрични инициали с растителни мотиви

Няколко книжовника

Кирилица. Полуустав

Правопис: Двуеров, двуюсов

Съдържа молитви и поучения за монашеския живот, жития на св. Паисий Велики. Иван Рилски е споменат в една от молитвите.

14. век, трета четвърт.