Поучения за неделите на Великия пост от XIV век, Зогр. 134

Общо наименование: Поучения за неделите на Великия пост. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 134. Сигнатура: Zographou III.a.9,. Каталог: 134.. 1 

Плетенични заставки и инициали в балкански стил

Анонимен
Кирилица. Полуустав, дребен, изискан

Правопис: Двуеров, двуюсов

Поучения за неделите на Великия пост.
14. век, трета четвърт.