Октоих въкресен от първата четвърт на XVI век, Зогр. 135

Общо наименование: Октоих. Конкретно наименование: Октоих възкресен. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 135. Каталог: 135. 1  Предишен каталог: 69. 2  Предишна сигнатура: III.а.10. 3 
Тънка, гладка Котва, двойно контурирана, със зведа отгоре подобен Mošin 1973 , Nr 659 1510 ; 109 ff. 183 x 125 mm
Пълен, без липси
126

(1r) . Малка плетенична заставка в балкански стил, оцветена в жълто и червено

(1r) . Плетеничен инициал в балкански стил, оцветен в жълто и червено

Нова, библиотечна

А.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, почти дребен

Правопис: Ресавски, неиздържан

Октоих възкресен
16. век, първа четвърт.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.