Сборник от слова и жития от третата четвърт на XVIII век, Зогр. 137

Общо наименование: Слова. Общо наименование: Жития. Конкретно наименование: Сборник от слова и жития. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 137. Каталог: 137. Райков и др. 1994 Предишна сигнатура: III.а.12. Райков и др. 1994 Предишна сигнатура: I.ж.12.
Тънка, синкава, от руски произход, без водни знаци 80 ff. 188 x 147 mm
Фолиация: След л. 68 два неномерирани листа – 68a, 68b
Пълен, без липси, но зле запазен
124

Заставки и рамкирани инициали, подражание на печатни образци, главно контурирани, неоцветени

Нова, библиотечна

А.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, правилен, по подражание на печатни обраци

Правопис: Църковнославянски

Сборникът съдържа слова на Йоан Златоуст и Исак Сирин, както и Житие на Симеон Стълпник, Житие на преподобна Теодора и др. статии
18. век, трета четвърт.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.